De kommer att flytta in i nya byn i Påryd

Påryd. Artikeln publicerades
Det är inte svårt att bli förtjust i den vackra miljön i Påryd. Från Invandrarservice sida hoppas man att de som placeras på det nya boendet kommer att trivas i samhället och bli en del av bygemenskapen.
Foto:Karin Asmundsson
Det är inte svårt att bli förtjust i den vackra miljön i Påryd. Från Invandrarservice sida hoppas man att de som placeras på det nya boendet kommer att trivas i samhället och bli en del av bygemenskapen.

Det planeras inte någon verksamhet för de personer som ska bo i byn vid Jonas Backe. De ska bo i Påryd, men studera eller jobba i Kalmar.

– Så gör andra Pårydsbor, det blir ingen skillnad, säger Lars-Ove Angré, flyktingsamordnare på Invandrarservice i Kalmar.

Han vill inte kalla det planerade bygget ”flyktingby”.

– Det är ett olyckligt uttryck, säger han. Det här handlar om nya invånare i vår kommun som kommer att hyra en bostad av Kalmar kommun. Det är alltså inget asylboende.

  De 25 kvadratmeter stora husen kommer emellertid inte att lämnas ut till uthyrning för vem som helst utan är reserverade för dem som nyligen fått permanent uppehållstillstånd.

  – De ska starta sina liv här och vi är skyldiga att ordna en lägenhet eller gruppboende.

  Två tredjedelar av alla asylsökande som kommit till Sverige sedan år 2000 är män.

  Bland dem som är ensamma och inte har familjen med sig är andelen betydligt större. Det blir således sannolikt ensamma män som kommer att bo i Påryd.

  Däremot handlar det inte om ett boende för ensamkommande barn och ungdomar.

  – Vi vet vare sig kön eller ålder på dem som kommer till Påryd. De kan vara från 20 år och uppåt.

  Husen byggs för hushåll på en person, möjligen kan där bo två och under en mycket kort period ytterligare någon.

  Kalmar kommun har enligt avtal med Migrationsverket lovat att ta emot 124 anvisade personer, som fått sina uppehållstillstånd i år och 245 nästa år.

  Bostadsbristen gör det mycket svårt att hitta tak över huvudet för dem och det är mot den bakgrunden byggplanerna i Påryd ska ses.

  – Vi har gjort sådana placeringar i Påryd sedan 90-talet, säger Lars-Ove Angré. Några har blivit kvar, men många söker sig sedan vidare ut i Sverige. Det är så det fungerar. Det är inget speciellt för den här placeringen.

  – Det fanns färdiga planer för Attefallshusen och de var lätta att ordna, därför blev det den lösningen.

  Kalmar kommun kommer att vara hyresvärd gentemot de boende, på samma sätt som kommunen redan hyrt 150 lägenheter i Kalmar som hanteras av Invandrarservice.

  De boende kommer att ingå i det ordinarie etableringssystemet i Sverige och alltså läsa svenska eller gå individuell yrkesutbildning. För att göra det behöver man pendla till Kalmar.

  – Det ser jag inte alls som något problem. Det är många andra från Påryd som åker buss in till Kalmar. Vi har haft personer från samhället som pendlat till Växjö.

  I Påryd ordnas ingen speciell verksamhet för den här gruppen, möjligen kan det bli en studiecirkel i ett studieförbunds regi, menar Lars-Ove Angré.

  – Vi hoppas att de kommer in i samhällslivet i Påryd som många andra gjort innan dem, med fotboll, hästsport och ett bibliotek som är öppet för alla.

  Fakta

  Asylsökande

  Under 2015 ansökte 162 747 personer om asyl i Sverige. De allra flesta av dem bor fortfarande kvar på asylförläggningar och väntar på att få sitt ärende prövat.

  De som får sina permanenta uppehållstillstånd placeras i en kommun i Sverige som får i uppdrag att ordna bostad.

  Hittills i år har det kommit in 20 000 ansökningar om asyl i Sverige.

  Visa mer...