De värnar om träd som tar hand om oss

Kalmar Artikeln publicerades
Birgitta Linåker och Johan Östberg hoppas båda på att öka allmänhetens förståelse för vad träden och kyrkogårdarna betyder för oss.
Foto: Ida Fältander
Birgitta Linåker och Johan Östberg hoppas båda på att öka allmänhetens förståelse för vad träden och kyrkogårdarna betyder för oss.

– Träden gör oss friskare. De tar hand om och renar dagvattnet, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningarna och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden.

Det är Johan Östberg som berättar. Till vardags är han verksam i Malmö, som docent på Sveriges Lantbruksuniversitet. Men för dagen föreläser han om projektet i-Tree Sverige i Avskedsrummet på Norra kyrkogården, som han utfört på konsultuppdrag i Kalmar. I-Tree är ett samarbete mellan SLU och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och aborist-företag. Det är ett program som ursprungligen kommer från USA och som gör det möjligt att värdera både kvantitativt och ekonomiskt hur stor betydelse träden har för oss människor.

Johan har haft Södra och Norra kyrkogården i Kalmar som undersökningsområde och kartlagt de positiva effekter som träden, och därmed också kyrkogårdarna i helhet, ger tillbaka till invånarna.

Datan samlades in i höstas och sammanställdes under senhösten. Fokus har legat på värdering av kvantitet; hur stora mängder luftförorenande partiklar och dagvatten som träden kan ta upp och hur mycket pengar samhället då kan spara med trädens hjälp. De kubikmeter vatten som träden tar upp vid regn avbelastar exempelvis våra VA-system.

– Barrträden är viktigast. Det handlar om bladyta, eller i detta fall barryta, säger Johan.

- Det lagras mer dagvatten under tallbarren än under ekens blad som exempel. Barren finns också kvar hela året, vilket gör barrträden speciellt viktiga på våren då vi når vår kulmen av luftföroreningar.

Pilotprojektet i-Tree Sverige har använt Södra och Norra kyrkogården som bas för att undersöka trädens effekter på oss.
Foto: Ida Fältander
Pilotprojektet i-Tree Sverige har använt Södra och Norra kyrkogården som bas för att undersöka trädens effekter på oss.

Johan berättar vidare att Södra kyrkogården har 211 träd, vilket kan tyckas vara få, men att dessa ändå sparar samhället ungefär 50 000 kr. Norra kyrkogården har över 2000 träd och sparar ännu mer.

Det var Birgitta Linåker som kontaktade Johan och tog initiativ till att undersöka just kyrkogården. Hon är begravningsverksamhetschef på Kalmar pastorat och berättar att i-Tree Sverige är en del av kyrkogårdsförvaltningens miljöarbete. Hon hoppas kunna få fler människor att se kyrkogårdarna som mer än begravningsplatser.

- Det ska vara en levande begravningsplats, säger Kristina.

- Kyrkogårdarna får hela befolkningen att må bättre. De motverkar klimatförändringar och gör oss mer hälsosamma både genom att göra luften bättre och genom att vi använder kyrkogårdarna för att finna lugn och harmoni eller för att promenera. Vi är miljödiplomerade och samarbetar med Kalmar kommun för att lyfta fram våra kyrkogårdar som gröna oaser och unika miljöer.

Johan och Birgitta för fram att begravningsplatser är extra värda att satsa på för klimatets skull, eftersom de är eviga grönytor på ett helt annat sätt än andra. Kyrkogårdar grävs inte upp för fastigheter eller annan bebyggelse på samma sätt som andra grönytor gör.

– Generellt i Sverige är kyrkogårdar de mest välskötta parkerna, säger Johan.

I-Tree-projektet som bedrivits på Kalmars kyrkogårdar är ett pilotprojekt, det första i sitt slag i Sverige. Johan och Birgitta hoppas att deras arbete ska ge ringar på vattnet och spridas till resten av landet. Under fredagens föreläsning medverkade representanter för samhällsbyggnadskontoret, förtroendevalda från begravningsutskottet och delar av kyrkogårdsförvaltningens egen miljögrupp.

- Den här dagen är bara början på marknadsföringen, säger Birgitta hoppfullt.

– Det viktigaste är att få upp kyrkogårdarna på agendan, fyller Johan i. - Vi glömmer bort hur mycket de ger oss. Ju närmare du är grönytan, naturen och kyrkogården desto bättre, men träden gör att du andas bättre luft även om du är en bit ifrån när du öppnar ditt fönster. När städerna förtätas blir kyrkogårdarna ännu viktigare för oss.