Demensföreningen skänkte gåvor till dementa

Kalmar Artikeln publicerades
Gunilla Engström, Yvonne Sölvinger, Eva Gustafson och Kickan Alriksson från demensföreningen i Kalmar län räcker över gåvopaketen till enhetscheferna Sofia Madebäck och Malin Bergman.
Foto: Lindah Tisjö
Gunilla Engström, Yvonne Sölvinger, Eva Gustafson och Kickan Alriksson från demensföreningen i Kalmar län räcker över gåvopaketen till enhetscheferna Sofia Madebäck och Malin Bergman.

Böcker, äldre filmer och 60-talsmusik. Under måndagen kom demensförening i Kalmar län till det nya vård- och omsorgsboendet i Norrliden för att överlämna några gåvopaket.

Det nya vård- och omsorgsboendet i norra Kalmar öppnade för ett par månader sedan och har kallats ”Sveriges modernaste boende” av kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Johan Persson (S). Boendet har ett 70-tal lägenheter och de flesta som bor där är dementa.

– Demens är en mycket svår sjukdom för de som drabbas och för deras anhöriga, säger Kickan Alriksson, styrelseledamot i demensföreningen i Kalmar län.

Gunilla Engström, Yvonne Sölvinger, Eva Gustafson och Kickan Alriksson från demensföreningen i Kalmar.
Foto: Lindah Tisjö
Gunilla Engström, Yvonne Sölvinger, Eva Gustafson och Kickan Alriksson från demensföreningen i Kalmar.

Fyra stycken styrelseledamöter från föreningen besökte Vänskapens väg för att överlämna tre stora kassar fulla med gåvor till avdelningarna. Alltifrån lättlästa böcker och pussel till samlings-skivor med 50- och 60-talsmusik och äldre filmer som Hedebyborna och Utvandrarna.

Bland gåvorna fanns böcker om 50- och 60-talet så att de boende kan känna igen sig och minnas.
Foto: Lindah Tisjö
Bland gåvorna fanns böcker om 50- och 60-talet så att de boende kan känna igen sig och minnas.

Gåvorna har omsorgsfullt valts ut av Yvonne Sölvinger som är styrelseledamot i föreningen och har jobbat med demensvård i 17 år. Hon har valt film och musik som passar de boendes åldrar och som förhoppningsvis kan få dem på bra humör och lugna dem när de känns oroligt.

– Det är inte säkert att de minns filmen de har sett efter en timme, men de har kvar känslan som filmen gav dem, säger hon.

Det är demensföreningen som finansierar gåvorna genom bland annat medlemsavgifter och varje år brukar de skänka gåvor till olika boenden.

– I år valde vi Vänskapens väg för att det är nytt och för att de behöver grejer, säger Eva Gustafson, ordförande i demensföreningen i Kalmar län.

Enhetschefen Sofia Madebäck tackar Yvonne Sölvinger och demensföreningen i Kalmar län för gåvorna.
Foto: Lindah Tisjö
Enhetschefen Sofia Madebäck tackar Yvonne Sölvinger och demensföreningen i Kalmar län för gåvorna.

Tog emot gåvorna gjorde enhetscheferna Sofia Madebäck och Malin Bergman.

Fakta om

Demenssjukdomar

Vad är demens?

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

Hur många drabbas?

Man räknar med att cirka 25 000 personer insjuknar varje år. Minst 160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom och 10 000 av dem är under 65 år.

De vanligaste demenssjukdomarna är:

Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens och Lewy body demens.

Visa mer...

Fakta om

Demensförbundet

Demensförbundet startades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och de arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.

Demensförbundet har 120 lokala föreningar runt om i landet och totalt 10 400 medlemmar. Som medlem i en lokal demensförening kan man få råd, stöd och hjälp samt möjlighet att utbyta erfarenheter med anhöriga till personer med en demenssjukdom, som är eller har varit i samma situation.

Visa mer...