"Det är en vacker plats som vi ska ha full respekt för"

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Bastionen ska även i framtiden vara en öppen plats, tillgänglig för alla.
Foto:Helen Edvall/Simon Karlsson
Bastionen ska även i framtiden vara en öppen plats, tillgänglig för alla.

Kalmars stadsarkitekt Björn Strimfors har förståelse för att Patrik Delborn på Södra Vallgatan vill veta vad som planeras i Bastionen.

– Vi håller ständigt på med projekt där grannar berörs, och jag har förståelse för att de vill veta vad som pågår.

Utifrån en radiointervju med Björn Strimfors fick fastighetsägaren Patrik Delborn uppfattningen att det mer eller mindre var beslutat att en permanent scen ska anläggas i Bastionen. Han skrev omgående till kommunen och krävde svar. Under måndagen uttryckte han besvikelse över att inte ha fått någon respons på en vecka.

Enligt Björn Strimfors är det dock en bit kvar till beslut i frågan, och grannar kommer att informeras i sinom tid. Som projektledare har han börjat ta fram underlag för hur Bastionen bättre kan utnyttjas, där visionen bland annat är en fast scen för uppträdanden och sittplatser för 1 000 personer.

  – Vår förhoppning är att den ska kunna användas till nästa sommar, men just nu är vi relativt tidigt i processen. Det är en vacker plats som vi ska ha full respekt för.

  Det handlar enligt Strimfors om att undersöka hur Bastionen kan utformas med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

  – Platsen ska vara tillgänglig för alla precis som idag, från det lilla till det stora ska få rum. Det kan komma tillfällen då man kommer att ta entré och då får vi lösa det med någon form av avskärmning.

  I nuläget är det oklart vilka instanser som kommer att vara involverade innan arbetet är slutfört.

  – Det är ju en pusselbit, att reda ut vilka tillstånd som behövs.

  Björn Strimfors vill inte nämna någon prislapp utan säger att det är en fråga för kommunen att besluta om i kommande budget.