Det blir ingen affär för 24Sverige

Kalmar Artikeln publicerades
De okända aktören som skulle köpa upp mediekoncernen 24Sverige har dragit sig ur.
De okända aktören som skulle köpa upp mediekoncernen 24Sverige har dragit sig ur.

De okända aktören som skulle köpa upp mediekoncernen 24Sverige har dragit sig ur.

Den 16 augusti meddelande advokatbyrån Maze att en okänd aktör skulle köpa 24Sverige, men att de inte ville gå in på fler detaljer. Under måndagseftermiddagen kom beskedet att de okända aktörerna drar sig ur affären.

Därefter gick budet till nästa budgivare. Under helgen har det hållits flera förhandlingar, men utan resultat.

”Emellertid framfördes som krav för affären att konkursboet skulle utfärda garantier i vissa avseenden. Det rörde sig om garantier ett konkursbo aldrig kan lämna”, skriver konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Därför kom beskedet att det inte blir någon affär.

”Det finns visserligen ytterligare intressenter, men nivåerna som indikerats är så låga att det inte är meningsfullt för ett konkursbo att genomföra en affär. Det handlar i samtliga fall om belopp understigande 100 000 kr och kostnaderna för en försäljning är avsevärt högre än så”, skriver Erik M Gabrielsson.

Erik M Gabrielsson beklagar att han inte lyckats finna en lösning för koncernen och betonar att han trott att affären skall ha kunnat genomföras.

”Det är också de signaler jag löpande fått från intressenterna. Det är först när tidigare okända villkor framförts i affärernas absoluta slutskede, som jag i-vart-och-ett av de två senare fallen för konkursboet måste avböja att genomföra en affär”, skriver Erik M Gabrielsson.

Det som händer nu är att inventarierna kommer att lämnat till ett auktionsföretag.