Drygt 30 träd i Kalmar ska bort - här är anledningen

Kalmar Artikeln publicerades
Träd som fällts på Södra Kanalgatan
Foto: Karin Asmundsson
Träd som fällts på Södra Kanalgatan

Kalmar kommun vill nu ha länsstyrelsens tillstånd att avverka ett flertal träd på olika platser i Kalmar, där kommunen är markägare.

Syftet bakom att avverka träden är enligt kommunens ansökan att träden är döda eller döende, och utgör fara för personer och egendom. De menar att en avverkning av vissa träd som skymmer sikten skulle öka trafiksäkerheten. I vissa fall står träden vid trafikerade gator och välanvända gång- och cykelvägar.

På Södra vägen i Sandås vill de ta ner åtta stycken tysklönnar och tre stycken skogsalmar och på den östra delen av Domaregatan på Malmen vill kommunen ta ner två oxel-träd.

På Erik Dahlbergs väg i Oxhagen ska tolv vitoxlar bort. För att åstadkomma en samlad stadsbild som kan ha en lugnande effekt på trafikbeteendet planeras ett helhetsgrepp av sträckan. Kommunen skriver i sin ansökan att ”Dahlbergs väg är en viktig infartsled till Kalmar och den långsiktiga målsättningen är att få en mer enhetligt utseende på gaturummet”.

På Stensövägen vid Sandås ska två träd tas bort och ersättas av två träd av en annan trädsort för att förbättra sikten vid ett obevakat övergångsställe. Det rör sig om sorterna Pyramidalm och Ulmus glabra ”Exoniensis”.

På Norra Vägen vid Malmen ska en avenbok bort och ytterligare ett träd ska klippas in.

Nästan alla träd på tidigare nämnda gator ska återplanteras, förutom en avenbok vid Norra vägen som tas ner utan att ersättas på grund av siktproblem som blir ett problem för trafiksäkerheten.

I Oxhagen har länsstyrelsen beslutat att man ska ta bort en allé bestående av sex pagodträd. Skälet för denna åtgärd är att ge plats åt ny gång- och cykelbana i samband med ny detaljplan. För att öka tryggheten är syftet att omvandla Gustaf Adolfs väg till en stadsgata med en separerad gång- och cykelväg kantad av stadsradhus. En ny gång och cykelväg bidrar även i förlängningen till en säker skolväg, menar de.