E22 måste byggas om för att klara längre fordon

Kalmar Artikeln publicerades
Långa lastbilar diskuteras nu i Sverige. I dagsläget är de tillåtna i Finland.
Foto: Gustav Lindh 2018
Långa lastbilar diskuteras nu i Sverige. I dagsläget är de tillåtna i Finland.

Längre fordon ska ge färre transporter. Men i slutändan är Kalmars bedömning att det kommer att bli fler fordon. Och klarar rondellerna de långa lastbilarna? I vilket fall krävs ombyggnad av E22.

Frågan var nyligen uppe till diskussion bland politikerna i Kalmar, och det lyftes en oro för att en massa korsningar måste byggas om när lastbilar så långa som 34,5 meter ska ta sig fram, runt nio meter längre än dagens lastbilar.

Bakgrunden är en statlig rapport från i våras där frågan om långa landsvägståg diskuteras, efter att Trafikverket nu börjat införa klartecken för 74 ton tunga lastbilar.

Trafikverkets bedömning är att man för 150 miljoner kronor kan ordna 450 mil statlig väg där de långa fordonen kan köras. Ofta handlar det om att ta sig från hamnstäder eller järnvägsknutpunkter.

I vårt län handlar det om E22 mellan Karlskrona och Norrköping, som skulle kunna öppnas för de långa lastbilarna 2025.

E22 måste byggas om innan den kan fungera för landsvägsloken. En stor ombyggnad är förbifart Jämjö som väntas dra igång tidigast 2020 och pågå i tre år. Den kostnadsberäknas till 720 miljoner kronor och blir Karlskrona kommuns största infrastruktursatsning någonsin. Resultatet ska bli 15 kilometer ny motorväg.

Nästa flaskhals finns i Bergkvara, där kommunen vill förskottera en ombyggnad.

De tre länen Kalmar, Blekinge och Kronoberg har också lyft fram förbifart Mönsterås som en vägsträcka värd att satsa på.

Många andra vägar i Sverige skulle kunna öppnas inom ett år. Riksväg 25 till Växjö är inte med på listan, inte heller 34:an mot Vimmerby och Kisa.

Trafikverkets preliminära beräkningar visar att samhället skulle spara mellan nio och fjorton miljarder på detta. Framför allt är det företagen som sparar bränsle, deras besparing väntas bli 10 till 15 miljarder.

Ett problem man redan nu ser är lastbilar som segar sig om andra, och därför diskuteras ett omkörningsförbud på vissa sträckor.

Om effekten blir att företagen väljer bort järnväg och sjöfart väntas klimateffekterna inte bli så stora, eftersom lastbilar släpper ut mer.

Det kan också bli tungrott, om många långa lastbilar ska lastas om vid en terminal.

Trafikverket menar generellt att det finns ganska goda förutsättningar att nå fram till de stora hamnarna.

Om det ska kunna vara möjligt att nå Kalmar hamn var en del av diskussionen när politikerna nyligen träffades.

Ska man in i hamnen är det via Södra vägen. Här finns en klurig rondell vid Netto, om väl lastbilarna tagit sig igenom Svanebergsrondellen.

Det är en rondell som kanske måste byggas om ifall den ska klara långa fordon.

Mattias Adolfson (S) menade att Kalmar inte är unika, många andra kommuner har hamnen inne i stan.

Jo, menade Christina Fosnes (M) och berättade att till exempel i Stockholm vill man flytta verksamhet från centrala Värtahamnen till Nynäshamn.

Kalmar kommuns tjänstemän förklarar att man måste mäta de olika rondellerna och vägsträckorna innan man kan säga bu eller bä till att leda in de långa lastbilarna mot hamnen.

Kommunen vill också att det blir nya körkortsbehörigheter för de tunga fordonen och att Trafikverket gör en fördjupad studie över de kommunala vägar där man kan förvänta sig långa lastbilar.