Efter helgen startar arbetena på Ölandsbron igen

Ölandsbron Artikeln publicerades
Nu startar arbetena på Ölansbron
Foto: Henrik Hallberg
Nu startar arbetena på Ölansbron

När Ironman är över börjar den bistra verkligheten för de som använder Ölandsbron. På måndag varnar trafikverket för att renoveringsarbetena startar och framkomligheten blir sämre på nytt.

I tre månader i våras var två körfält avstängda på grund av underhållsarbete. Den 17 juni, lagom till midsommar öppnades de igen.

Stängningen den 19 augusti kommer att omfatta två filer, men vara begränsade till 09,00-15,00 och efter 18.00. För att inte störa pendlingstrafiken.

Arbetena beräknas pågå till december och omfattar de sista installationsarbetena och byte av pendellager i den ny aktuella brorenoveringen.

Arbetena i våras var mer omfattande och handlade bland annat om ny asfalt, nya kantbalkar, och nymålade räcken.

Hastigheten på den aktuella delen av bron sänks till 50 kilometer. Liksom tidigare görs en paus under Skördefesten då framkomligheten inte ska påverkas.

Ett körfält kommer att vara avstängt dagtid och hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen förbi arbetsplatsen. Liksom tidigare år pausas arbetet under skördefesten. Däremot blir det extra intensivt 23-26 augusti.