Efter sexton år hoppas Skanska gå i mål med nytt hotell

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Så här är det tänkt att hotellet breder ut sig.
Foto: Skanska
Så här är det tänkt att hotellet breder ut sig.

Efter sexton års arbete väntas nu ett avtal skrivas om hotellet i hamnen. Med 150 rum blir det ett av Kalmars största hotell. Kostnaden uppskattas till runt 200 miljoner och Foppa är fortfarande inblandad.

– Vi har hållit på med det här projektet sedan 2003, och lagt ner mycket kraft, timmar och resurser. Så det hade varit skönt att knyta ihop säcken, säger Thomas Leijon som är distriktschef för Skanska Hus och ansvarig för Kalmar län.

Vad kostar ett sådant hotell att bygga?

– Det är svårt att säga. Det handlar om markavtal, och det allmänna torget. Men jag skulle tro ungefär 200 miljoner kronor, säger Leijon.

Foppa-hotellet i hamnen har varit i frysboxen de senaste åren. Efter att ha varit en het potatis som till och med skapade diskussionskvällar på länsmuseet för en handfull år sedan så nedprioriterades planerna för området, och plötsligt var hotellet den detaljplan kommunen jobbade med i sista hand.

Men så, för något år sedan, började Skanska prata på allvar med kommunen igen och plötsligt fanns det ganska långt gångna skisser på ”Hotell Tre vänner”.

– Vi har hela tiden haft en dialog och försökt få ett inriktningsbeslut. Vi fick ju inte bygga högt. Men jag är nöjd med det förslag som finns i dag, med tre låga byggnader, säger Leijon.

Nu har ett utkast på ett föravtal tagits fram, och planeras behandlas av kommunstyrelsens planutskott nästa vecka. Kan det efter sexton års arbete vara dags för sista ronden innan ett hotell byggs?

– Vi ser fram emot en nystart med en ny förbättrad utformning, där vi binder ihop staden och området mellan nya universitetet och stationen, säger Leijon.

En volymskiss över hotellbyggnaderna.
En volymskiss över hotellbyggnaderna.

Föravtalet handlar främst om att dra upp riktlinjerna för parkeringsplatser och slå fast att Skanska ska delbetala det allmänna torg som som planeras.

Man vill också reda ut ansvarsfördelningen för arkeologiska undersökningar och hur kostnaderna ska fördelas.

Det har tidigare funnits ett föravtal, men eftersom tiden gått utan att det blivit något, så har det förfallit.

Det som föravtalet ska leda fram till är en detaljplan för ett hotell med 150 rum.

Den volymen är vad som krävs för att det ska bli en bra affär att driva hotell.

Det är fortfarande Foppa som är inblandad, genom sitt fastighetsbolag.

– Vi på Skanska utvecklar och investerar. Sedan har vi en dialog med Elite Hotels, och tänkt långsiktig ägare är Lerstenen. Där finns Foppa med.

Arkitektskisserna på området som presenterades för något år sedan.
Arkitektskisserna på området som presenterades för något år sedan.

I hotellet ska det finnas en restaurang som vänder sig mot gästhamnen. Det ska finnas konferensmöjligheter och ett spa.

Innan man kommer så långt ska ett markanvisningsavtal skrivas, som ska ersätta avtalet som nu ska skrivas.

Parkeringen har varit ett hett diskussionsområde. Kan man ordna p-platser i två plan? Kommer de att störa siktlinjerna mot slottet?

Så här ser det ut idag.
Så här ser det ut idag.

Hotellet kommer i alla fall enligt avtalet att ta 80 av kommunens parkeringsplatser i området i anspråk, och för det ska Skanska betala 13,2 miljoner kronor i ersättning. Hotellet ska också ordna 35 nya p-platser på fastigheten.

– Vi har gjort många olika lösningar. Eftersom vi inte fick bygga högt tar vi mer yta i anspråk. Men det finns ju också en underjordisk parkering vid universitet som inte många använder på kvällstid samt nattetid. Och hotellgäster parkerar främst på kvällen och natten. Så hotellet behöver egentligen inte så många egna platser.

Är ni överens om siktlinjerna?

– Ja, vi har följt riktlinjerna.

Thomas Leijon räknar med att detaljplanearbetet ska pågå under hela nästa år. Sedan är han angelägen om att komma igång med det snabbt. Han hoppas på att sätta spaden i jorden 2021.

Han tror att hotellet kan tillföra Kalmar mervärde.

– Kalmar växer, så det behövs. Där hotellet ska stå är det ju bara en grusparkering i dag.

De tidigare skisserna på det hårt kritiserade höga hotellet.
Foto: Sandell Sandberg
De tidigare skisserna på det hårt kritiserade höga hotellet.

Enligt kommunen är det inte helt säkert att ärendet tas upp på tisdag. Kommunen ligger i slutförhandlingar om villkoren.

– Diskussioner pågår. Jag kan därför inte kommentera mer, förklarar kommunalråd Johan Persson (S).

Ett första avtal ska upp på planutskottet nästa vecka.

– Ja. Om diskussionen är klar.

Peter Forsberg.
Foto: Mikael Fritzon/TT
Peter Forsberg.