En ny stadsdel ska växa fram

Norra staden/Snurrom Artikeln publicerades
Björn Strimfors ser fram emot nya stadsdelen. Med en stadsdel menas en plats där det finns skolor, något centrum, och arbetsplatser. Det som kallades ABC-samhällen på 1950-talet (arbete, boende och centrumfunktioner).
Foto: Eric Arenius
Björn Strimfors ser fram emot nya stadsdelen. Med en stadsdel menas en plats där det finns skolor, något centrum, och arbetsplatser. Det som kallades ABC-samhällen på 1950-talet (arbete, boende och centrumfunktioner).

Runt simhallen kommer en stadsdel med 10 000 invånare att resa sig. Det är den första nya stadsdel som byggts sedan Lindsdal.

– Det är ovanligt att vi får bygga en helt ny stadsdel. Annars brukar vi komplettera annan bebyggelse. Att det är helt nytt gör vi att vi måste tänka efter noga, säger stadsarkitekt Björn Strimfors.

Han är entusiastisk när han pratar om Norra staden. Det här är ett projekt han faktiskt jobbat med sedan 2006, när kineserna var på väg att bosätta sig i Kalmar.

Den bubblan sprack, men kvar fanns ett planprogram för ett helt nytt bostadsområde, med tusentals bostäder, som nu lades i malpåse samtidigt som amerikanska bankkraschen slog undan fötterna på högkonjunkturen.

Innan kineserna kom var det här området tänkt att vara Kalmars nya idrottscenter. Dåvarande kommunalrådet Kjell Henrikssons vision var att gamla chokladlagret skulle bli navet i Idrottsstaden.

Så här tänkte man 2007.
Foto: Kalmar kommun
Så här tänkte man 2007.

En hel del av detta finns ännu kvar när Norra Staden börjar ta form. Simhallen hamnar här, golfbanan finns redan.

CA-fastigheter som äger Fanerduns gamla område är också en del av den blivande stadsdelen.

Massor läggs på en kulle som ska bli en pulkabacke på vintern och BMX-bana på sommaren, löparspår finns och mountainbike-slingor planeras jämte cykelslingor. I översiktsplanen är Norra Staden utpekat som ett utvecklingsområde för byggnation, där den blivande stadsdelen kommer att byggas ihop Kalmar med Fjölebro och Lindsdal

Det finns de som sagt att det är dumt att bygga mitt i skogen, men Strimfors menar att närheten till naturen och havet är områdets styrka.

– Det här området har alla de kvaliteterna.

Ännu så länge syns inte så mycket av stadsdelen. Det finns en del hus, ja visst, och räknar man in närområdet finns i dagsläget 1 145 bostäder planerade och byggda.

322 av de bostäderna har fått bygglov men är inte påbörjade, 512 bostäder hade i slutet av januari fått startbesked. De 311 färdigställda bostäderna i området är inte direkt knutna till just Norra staden utan handlar om närområdet som till exempel Norra Vimpeltorpet.

Fakta

Bostäder i området

De siffror kommunen tagit fram bygger på ett område där också Snurrom och Norra Vimpeltorpet ingår. Det är därför som man även redovisar färdigställda bostäder.

Bostäder i beviljade bygglov, men ännu inte påbörjade (ej fått startbesked): 322 st (alla i flerbostadshus) 97% hyresrätter.

Bostäder i beviljade lov som är påbörjade (har fått startbesked): 512 st (482 st i flerbostadshus och 30 st i småhus) 88% hyresrätter.

Färdigställda bostäder 20170101-20190131: 311 st (277st bostäder i lägenheter och 34 st i småhus). 89% hyresrätter.

Sammanlagt 1145 st.

Visa mer...

Det finns ännu ingen service, bussen går på Norra Vägen med täta förbindelser till centrum och Lindsdal och inga skolor i det som ska bli Norra staden.

Det första tecknet på att det kommer att bli en egen stadsdel syns däremot redan: En jourbutik har fått bygglov.

Strimfors ser också fler förskolor.

– Här finns redan en förskola, men det kommer att behövas ytterligare plats för fler förskolor och troligen också en skola, framför sig. Här är också viktigt att planera och bygga för fler boendeformer som bostadsrätter och villor.

– Är det något vi lärt oss, så är det att ha en förskola med oss tidigt i planeringen. Och det är viktigt att vi får in någon skola. En skoltomt är planerad, förklarar Strimfors.

Lindsdal, med sina 7 000 invånare, är planerade efter den tidens ideal, med många återvändsgränder.

Så kommer inte Norra staden att bli. Här är det tänkt att många vägar ska gå igenom.

En ny väg, som kommer att starta borta vid Ljusstaden och gå ut mot Norra vägen, är under planering. Här är det också tänkt att bussen ska gå.

Att bygga en så här stor stadsdel kommer att ta tid, menar Strimfors.

– Kalmar ökar med 1 000 invånare per år, och det bor 2,12 personer i varje lägenhet. Alla kommer inte att flytta hit. Så när det är utbyggt skulle jag inte våga uttala mig om.