Färre söker skuldsanering i länet – fler i Kalmar

Kalmar län Artikeln publicerades

Rekordmånga svenskar söker skuldsanering, enligt Kronofogden. Men i länet minskar ansökningarna, åtminstone i sju av tolv kommuner.

Antalet ansökningar om skuldsaneringar minskar i länet – till skillnad från rikstrenden.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Antalet ansökningar om skuldsaneringar minskar i länet – till skillnad från rikstrenden.

Kronofogdens siffror för första halvåret 2019 ger en splittrad bild av läget i länet. I Kalmar, Torsås och Hultsfred samt Ölandskommunerna ökar antalet ansökningar om skuldsanering. Resten av kommunerna ser en minskning.

Men ökningarna är blygsamma, det handlar om två-tre ansökningar per kommun. Minskningarna är även de i fyra kommuner lika små, undantagen är Nybro, Vimmerby och Västervik.

Det gör att den totala siffran för länet går från 252 ansökningar under januari till juni förra året under samma period i år ligger på 230 stycken. En minskning med nära 9 procent.

Jämfört med ytterligare ett år bakåt i tiden, 2017, är minskningen ännu större, drygt 17,5 procent.

Fakta

Källa: Kronofogden
Foto: Fredrik Svensson
Källa: Kronofogden

 

Minskningen innebär att länet går på tvärs mot utvecklingen i landet, tillsammans med de andra undantagen Norrbotten, Jämtland och Värmland. Efter en lagändring 2016 ska, enligt Kronofogden, antalet person som ansöker om skuldsanering ökat kraftigt.

– Det finns ett stort behov, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

– Många människor har levt i ekonomisk utsatthet i åratal. Det är bra att fler nu tar steget att ansöka.

Per-Olof Lindh, enhetschef Skuldsanering Kronofogden.
Foto: Jeanette Andersson
Per-Olof Lindh, enhetschef Skuldsanering Kronofogden.

Första halvåret 2019 var det fler än någonsin tidigare. Fram till den sista juni i år hade nästan 10 900 personer i hela landet ansökt. Det motsvarar en ökning med cirka 15 procent jämfört med första halvåret i fjol, och en ökning med knappt 4 procent jämfört med förra rekordåret 2017.

Ofta är det större förändringar i livet som leder till ekonomiska problem, exempelvis en skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom.

Under de senaste åren har även skulder kopplade till spel synts allt oftare i ansökningarna, enligt Kronofogden. Avregleringen av spelmarknaden har ännu inte fått något genomslag bland ansökningarna.

– En stor andel av de människor vi möter lever med mycket små marginaler, säger Per-Olof Lindh.

– Vissa har tappat livsgnistan, andra skäms över sin situation. För dessa personer kan en skuldsanering vara en livsavgörande vändning; en chans att återvända till ett liv där ekonomin inte alltid spelar huvudrollen.

 

Fakta

Skuldsanering

💰Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

💰Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till.

💰När Kronofogden har beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.

💰Lagändringen i november 2016 har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att klara av skuldsaneringen. En av förändringarna är att du har två betalningsfria månader per år. En annan är att du betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan fördelar till dem som ska ha betalt. Tidigare låg det ansvaret på den skuldsatta. En tredje nyhet är att Kronofogden tar hänsyn till hur barn påverkas av att växa upp med överskuldsatta föräldrar. Det innebär att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Källa: Kronofogden