Fler än 20 våldtäkter om dagen anmäls

Kalmar Artikeln publicerades
STOCKHOLM 2016-03-08Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm.
Foto: Erik Nylander/TT
STOCKHOLM 2016-03-08Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm.

Antalet anmälda våldtäkter i Sverige ökade med nästan 10 procent förra året. 2017 anmäldes 7 369 våldtäkter, fler än 20 om dagen.

Det är nästan en fördubbling jämfört med 2005. Nationella trygghetsundersökningen visar också att antalet kvinnor som utsatts för olika typer av sexualbrott ökat kraftigt sedan 2014 och att även oron för att utsättas ökar.

Våldtäkter med flera förövare blir också vanligare.

Våldtäktsmännens etnicitet har också blivit en fråga i den politiska debatten. Senast Brottsförebyggande rådet publicerade någon utredning om detta var 2005. Då handlade det om förhållanden under åren 1997-2001. Slutsatsen i den rapporten var att utrikes födda under den perioden hade en så kallad ”överrisk” på fem gånger jämfört med dem som var födda i Sverige med svenska föräldrar vad gäller misstanke om våldtäkt. I den utlandsfödda populationen var 0,22 procent misstänkta för våldtäktsbrott. I den ”svenska” populationen var andelen 0,04 procent.

Moderaterna krävde i slutet av förra året att Brottsförebyggande rådet skulle ges i uppdrag att kartlägga etniciteten hos våldtäktsmän. Sverigedemokraterna har samma uppfattning. Det finns emellertid ingen politisk majoritet för att beordra Brå att göra någon ny undersökning

– Vi vill att det görs en ny omfattande kartläggning av sexualbrotten. Vem är förövaren och vem är offret. Det är viktigt för att kunna dra mer slutsatser, i synnerhet om det förebyggande arbetet, sade Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Våldtäkt är ett brott som ger relativt höga straff i Sverige. Det ligger i straffskalan på mellan 2 och 6 år. Vid grov våldtäkt 4-10 år. Det genomsnittliga straffet vid Sveriges domstolar var 2013 drygt 4 år för grov våldtäkt. Straffrabatt ges för unga dömda, en 18-åring får straffet minskat till hälften.

En diskussion finns om att öka straffens längd.

Läs mer

Kommunen vägrade hjälpa polisen i utredning om gruppvåldtäkt

Den andre 18-åringen häktad för grov våldtäkt

18-åring häktad för överfallsvåldtäkt

Söker vittnen till överfallsvåldtäkt