Fler flyktingar till Sverige efter nya beslut

Kalmar Artikeln publicerades
Enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 21 000 personer att söka asyl i landet i år.
Foto: Tore Meek/NTBscanpix/TT
Enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 21 000 personer att söka asyl i landet i år.

I sommar kan det bli en ny flyktingström till Sverige när de nya och betydligt generösare reglerna för familjeåterförening som är en del av januariavtalet mellan S, MP, C och L börjar gälla.

I landets kommuner är man medvetna om att pressen att ordna nya boenden åter kan öka.

Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) utesluter inte att några av de lokaler som idag står tomma i så fall kan användas.

– Men det är egentligen inte den typen av boenden som anhöriginvandrare söker. I de fallen handlar det mer om lägenheter där familjer kan bo tillsammans, än rum med gemensamma kök.

Det finns ensamkommande i Kalmar som fått beviljade uppehållstillstånd för anhöriga som kommit i ett senare skede. Men dessa har då flyttat in i vanliga lägenheter.

Asylinvandringen till Sverige är fortfarande stor. Sett till folkmängden var det bara ett land i Europa som förra året beviljade fler asylansökningar än Sverige.

Kolbodagården i Kolboda ägs av kommunen och står tom. Den skulle kunna användas om det kommer nya krav på kommunerna att ordna boenden i en eventuell ny flyktingvåg.
Foto: Anders Johansson
Kolbodagården i Kolboda ägs av kommunen och står tom. Den skulle kunna användas om det kommer nya krav på kommunerna att ordna boenden i en eventuell ny flyktingvåg.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer cirka 21 000 personer att söka asyl i landet i år, av dem är 1 200 ensamkommande.

Men antalet anhöriginvandrare, alltså de som redan har en släkting i Sverige och därför kan komma hit, beräknades uppgå till 59 000.

Det förändrade regelverket kan göra att den siffran stiger ytterligare. Från och med i sommar får den grupp som kallas alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening. Det handlar om äkta make, maka, registrerad sambo och minderåriga barn.

Vilka konsekvenser de ändrade reglerna kan få är inte utrett. Migrationsverket skriver:

”En återgång till tidigare regelverk för anhöriginvandring skulle innebära att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening, där inte minst Tyskland har gått i en mer restriktiv riktning”.