Fler ID-kapas i Kalmar län - men färre i landet

Kalmar Artikeln publicerades
En person betalar med kort på nätet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
En person betalar med kort på nätet.

Under tisdagen släpptes en ny rapport som visar att allt färre drabbas av ID-kapningar i Sverige. Men i Kalmar län vänder däremot statistiken och visar på mer negativa siffror. Här har 5000 personer kapats hittills i år och desto fler har drabbats av kapningsförsök.

Under det senaste året har 2,2 procent, eller 166 000 svenskar, fått sin identitet kapad. Detta är en minskning från förra årets topp då 3,3 procent drabbades och för första gången på flera år har antalet genomförda ID-kapningar minskat från året innan. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av mySafety Försäkringar. Undersökningen omfattar 4200 personer som är fördelat på minst 200 i varje län.

Trots att statistiken, sett till hela landet, ser mer positiv ut än tidigare, visar undersökningen att Kalmar procentuellt sett är ett av de mest drabbade länen i Sverige efter Örebro och Skåne. I Kalmar län har än så länge tre procent drabbats av ID-kapning under 2019, vilket motsvarar cirka 5000 personer. Det kan jämföras med statistiken från förra året, då 1,5 procent drabbades. 2017 var enbart en procent som ID-kapades i Kalmar.

– Det är tydligt att ID-kapningar i allt större utsträckning handlar om organiserad brottslighet som inte bryr sig om landsgränser. Det är helt enkelt snabbt, enkelt och ofarligt för bedragarna att sikta brett för att få in så många uppgifter som möjligt. Det sätter större krav på allt från konsumenterna själva till ett bättre internationellt samarbete för såväl polis som oss inom näringslivet, säger PA Prabert, kommunikationschef på mySafety Försäkringar i ett pressmeddelande.

Trots att antalet genomförda ID-kapningar minskat sett till hela landet, visar rapporten en ökning i antalet kapningsförsök.Kalmar stack även ut i den statistiken. På frågan ”Har du under det senaste året blivit utsatt för försök till ID-kapning”, svarade 33,7 procent jakande. Där ligger Kalmar alltså högst i landet. Sett till hela landet svarade 26,5 procent av svenskarna ja på den frågan.