Flyktingby planeras i Påryd

Påryd Artikeln publicerades
Skolan i Påryd kan få fler elever när kommunen planerar en hel flyktingby inne i samhället. Tio Attefallshus ska byggas.
Foto:Mattias Rubin
Skolan i Påryd kan få fler elever när kommunen planerar en hel flyktingby inne i samhället. Tio Attefallshus ska byggas.

Kalmar kommun vill bygga en egen, avgränsad, liten by i Påryd för de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Det kan bli tio små bostäder av Attefallstyp, samlade i Jonas Backe i samhället.

Serviceförvaltningen har lämnat in en ansökan om bygglov för sex stycken Attefallshus i området, men redan aviserat att det ska förberedas för tio.

– Det handlar om att lösa boendet åt nyblivna svenskar, säger kommunens fastighetschef Gunilla Svensson. Det är ett lagkrav att ordna bostäder till dem som fått permanent uppehållstillstånd.

– Förutom husen kommer det att färdigställas gångvägar och belysning. Vi hoppas att det hela är klart i höst.

  De aktuella husen kommer som moduler och är 25 kvadratmeter stora. De har dusch och toalett och ett litet kök som är integrerat med ett enda stort rum.

  Jonas Backe ligger strax innan Karlslunda kyrka och gränsar till Pårydsgatan. Husmodulerna är tänka att placeras i en egen liten by i området.

  Kommunen söker ett begränsat bygglov för tiden 15 september i år till 15 september 2021.

  Den gällande detaljplanen för området medger småindustri. Bostäder strider alltså mot gällande planbestämmelser. Samhällsbyggnadnämnden har skickat ut brev till grannarna där de ombeds yttra sig. Nämnden konstaterar att de får lämna bygglov för åtgärder som innebär liten avvikelse från gällande byggplan.

  Åtminstone några av grannarna är emellertid måttligt roade och motsätter sig helt projektet.

  I ett yttrande menar en granne att det inte är humant att bo på det sätt som nu planeras. Den samhällsservice som krävs i form av bland annat vårdcentral och barnavårdscentral finns närmast i Ljungbyholm. Socialtjänsten, sjukhus och polis finns i Kalmar.

  Man konstaterar att kommunikationen inte är den bästa och undrar hur det planerats för en meningsfull vardag, framtida jobb och fritidsaktiviteter för dem som flyttar in.

  I Påryd bor det i dag 600 personer. Tidigare fanns det ett boende för ensamkommande flyktingpojkar där. Det flyttades emellertid in till Kalmar eftersom det ansågs hamna för avsides.

  – Då Påryd inte är så stort blir de hänvisade till varandra. Det blir svårare att träffa andra som pratar deras språk och svårt att integrera.

  Grannar säger också att planerna har skapat en stor stress och oro i samhället och att otryggheten ökar.

  I mars beslutades att alla kommuner i landet är skyldiga att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd och ska lämna Migrationsverkets anläggningar. Bostadsbristen i Kalmar har gjort att man haft svårt att hitta boenden. Kalmar har hamnat i botten bland liknande kommuner och flera andra kommuner i länet har kunnat ta emot betydligt fler.

  Det är mot den bakgrunden som förslaget om en flyktingby inne i Påryd ska ses.