Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarsunds BK spelade den 4 februari en partävling med följande resultat.

1. Arne Blixt - Bo Svensson 71,2. 2. Johan Singvall - Lisa Singvall 70,0. 3. Åke Karlman - Göran Andersson 70,0. 4 Annika Brisvall - Lars Engebeck 56,0. 5 Håkan Stensson - Christel Stensson 50,2.

Kalmarsunds BK spelade den 4 februari en partävling med 22 par. Medel: 180.

1 Rose-Marie Jonsson - Eva Jonsson 231. 2 Tommy Strandman - Benny Tallhamn 228. 3 Ingrid Wennmo - Lennart Wennmo 221. 4 Åke Dahlström - Inga-Lill Dahlström 220. 5. Maj-Britt Svensson - Sigvard Svensson 205. 6 Kerstin Jeppsson - Monica Strömqvist 196. Eva Hagman - Gunnar Kvarnbäck 196. 8 Lars Sundén - Jan-Eric Harju 195. 9 Inga-Karin Arvidsson - Marianne Svensson 193. 10 Britt-Marie Olsson - Stefan Olsson 184. 11 Eva Nyman - Elisabeth Nilsson 183.

Kalmarsunds BK spelade den 7 februari en partävling med 15 par. Medel: 156.

1 Evert Bengtsson - Birgitta Bengtsson 194,0. 2 Lena Gardell - Lena Lundgren 186,0. 3 Gunilla Alm - Peter Alm 173,3. 4 Bengt Nordenhem - Madeleine von Reis 166,8. 5 Lars Engebeck - Karl-Göran Pettersson 163,6. 6. Olaus Olsson - Lars Malmer 163,6. 7 Johan Hermansson - Kalle Karlsson 160,3. 8 Bo Gustavsson - Karin Olsson Svedlund 159,3.