Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar Orienteringsklubbs tipspromenad den 10 februari 2019 vid Skälby och Norrlidsbastun.

Här är de rätta svaren: 1) X Grisens år, 2) 1 Johan Ajvide Lindqvist, 3) ca 15 000, 4) 1 Tove Alexandersson, 5) X Indonesien, 6) X Amanda Lind, 7) X Campylobacter, 8) 1 Talgoxe, 9) 2 300 miljarder 10) 1 Guld-krona,-spira,-äpple, 11) 1 Sanna Nielsen, 12) X 1700-talet

Vinnare Skälby: 12 rätt: Arne Svensson, Gerd Sjöö, Gudrun Isaksson, Margarehta Hoffman, Evy Sundgren, Leif Petersson, Kerstin Henrysdotter, Gunborg Johansson. Övriga: Ann-Charlotte Ståhl, Kjell Eriksson, Eivor Pettersson, Agneta Merkel, Peter Gunnarsson, A-K Svensson, Anders Runberg, Sven Lind

Vinnare Norrliden: 12 rätt: Johansson o Uhr, Ronny Lindqvist, Karin Lindkvist. Övriga:I-B Ots, Inga-Lill Zedig, Mats Gustafsson, Lennart Bohman, Britt-Marie Mikkelsen, A-M Anderzèn, Ann Rennerstav, Kalle Ryden.