Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Korpens tipspromenad på Stensö den 10/11.

Rätta svar och vinnare från Korpens tipspromenad på Stensö den 10/11.

Rätt rad: 2x1 21x 2x2 11x.

Rätt svar: 1) New Orleans, 2) 1970-2006, 3) Filigran, 4) Närke, 5) 1814, 6) Neon, 7) Vanda, 8) Glas, 9) Ragnar Östberg, 10) 5, 11) Oranien, 12) Författare.

Veckans vinnare:. Roger Johansson, Bodil Sönnervik, Anders von Wendel, Tina Hagerth von Wendel, Ulla Gerdes, Anna Hedlund, Åsa Arvidsson, Mattias Olsson, Yvonne Holmdahl, Tony Akinder, Britt Alderborg, Ulrica Lennqvist, Eva Josefsson, Charlotta Roosling, Anita Dehlin, Madeleine Jonsson, Victoria Englund, Leif Nilsson, Victor Englund.

Veckans högvinst: Mats Hedlund.