Folk i förening

Kalmar Artikeln publicerades

Rätta svar och vinnare från Korpens tipspromenad på Stensö den 17/11.

Rätt rad: 12x x1x 21x 21x.

Rätt svar: 1) Långa, 2) Artemistemplet i Efesos, 3) Intygar, 4) 1700-talet, 5) Anja Pärsson, 6) En fisk, 7) Rotstammen, 8) Lumen, 9) Grasse, 10) Johan Helmich Roman, 11) Dionysos, 12) Kanadagås.

Veckans vinnare: Anders von Vendel, Bodil Sönnervik, Roger Johansson, Kerstin Henrysdotter, Tina Hagerth von Vendel, Hans Wahlström, Elin Malm, Göran Oscarsson, Peter Eriksson, Ingrid Andersson, Birgitta Bjärgrim, Helena Lindgren, Jan Hagström, C. Olin, Majken Wertheimer, Lena Englid, Annika Thuresson, Jenny Blom, Bengt Engfeldt, Annika Brundin, Elisabeth Meier, Mia Schulz, Gustav Davidsson, Rebecka Holmström.

Veckans högvinst: Jari Vehkalampi.