Försenade tåg blir ännu senare – "vi tvingas ta ner hastigheten”

Kalmar Artikeln publicerades
Klicka på bilden för att se hela grafiken.
Foto: Fredrik Svensson
Klicka på bilden för att se hela grafiken.

När tågen är försenade i Kalmar län, då är de rejält försenade. Med ett snitt på 40 minuter ligger länet sämst till i landet – tillsammans med Norrbotten.

Antalet tågavgångar ökar, liksom förseningarna. I hela Sverige har antalet framförda tåg snart nått en miljon. Förra året var det 998 000 stycken, en ökning med 17 procent på fem år, enligt statistik från Trafikanalys.

Under 2018 planerades för nästan 25 000 framförda tåg i Kalmar län, mer än dubbelt så många som för fem år sedan. Men antal tåg som faktiskt framfördes på spåren var 90,9 procent av de planerade. För fem år sedan var siffran 94 procent.

Och sett till antal försenade timmar låg siffran förra året på strax under 2 800. Även det är mer än en fördubbling jämfört med för fem år sedan, då var tågen i länet försenade med drygt 1 150 timmar.

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.
Foto: Pressfoto
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

– Den största anledningen är den dåliga infrastrukturen. Underhållet är så eftersatt att vi tvingas ta ner hastigheten, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

– När det gäller Öresundstågen har vi en del problem som uppstår i Skåne och som sedan hänger med hela vägen och leder till förseningar i Kalmar.

Den dåliga kvaliteten på och kring spåret gör att de tåg som bland annat trafikerar Stångådals- och Tjustbanan tvingas hålla lägre hastighet, och kan därför inte heller köra ikapp eventuella förseningar.

En annan faktor som sätter käppar i hjulen för tidtabellerna är de obevakade järnvägskorsningarna. I början av året omkom en man vid en sådan nära gränsen mellan Östergötland och Kalmar län.

– Där blev Trafikverket tillsagda att vidta åtgärder. Då kanske någon tänker att de sätter upp ljud- och ljussignaler, eller tar bort övergången, säger Karl-Johan Bodell.

– Nej, istället tvingas vi sätta ner hastigheten på tågen, med förseningar som följd.

Drygt 9 procent av de planerade tågavgångarna i Kalmar län ställdes in under förra året.
Foto: Fredrik Svensson
Drygt 9 procent av de planerade tågavgångarna i Kalmar län ställdes in under förra året.

I hela landet var tågen försenade i totalt 63 000 timmar. Snittförseningen för alla tåg var fyra minuter, en liten ökning jämfört med tidigare år. I Kalmar län var siffran nästan den dubbla, sju minuter.

Än värre är läget om en ser till de tåg som redan är rejält försenade, alltså mer än fem minuter sena. Då är Kalmar län, tillsammans med Norrbotten, sämst i landet med ett snitt på 40 minuter.

– I Norrbotten är det flera saker som påverkar. Det är till exempel till största delen enkelspår, vilket gör att det är begränsat med eller inga alternativa vägar, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, till Nyhetsbyrån Siren.

” Kan vi hålla hastighet kan vi hålla tidtabellen.”

Andelen tåg som kommer helt enligt tidtabell i länet har faktiskt ökat jämfört med år 2013, från 55,9 procent till 57,8. Men så sent som 2016 var andelen över 60 procent.

Vad behöver göras för att öka punktligheten?

– Det måste satsas på underhåll, säger Karl-Johan Bodell.

– Första steget är att göra det möjligt för tågen att hålla den högsta tillåtna hastigheten. Kan vi få upp standarden kan vi höja hastigheten. Och kan vi hålla hastigheten kan vi hålla tidtabellen.

Fakta

Förseningar i tågtrafiken – Kalmar län 2018

Genomsnittlig försening för samtliga tåg: 7 minuter

Genomsnittlig försening av försenade tåg: 16 minuter

Genomsnittlig försening av tåg som är mer än 5 minuter försenade: 40 minuter

Totalt antal planerade tåg dagen innan avgång: 24 935

Totalt antal framförda tåg: 22 669

Andel framförda tåg: 90,9 procent

Läs mer: Problem med tågen