Forskare hjälper omsorgen att satsa på rätt saker

Kalmar kommun Artikeln publicerades
Stefan Andersson och Carina Persson från Linnéuniversitetet driver varsitt projekt med Kalmars omsorgsförvaltning. Forskningen sker på demensboenden i Smedby och i Norrliden.
Foto: Lotta Zaar
Stefan Andersson och Carina Persson från Linnéuniversitetet driver varsitt projekt med Kalmars omsorgsförvaltning. Forskningen sker på demensboenden i Smedby och i Norrliden.

Att få ut forskningen till medborgarna är en utmaning. I Kalmar pågår två projekt där äldreomsorgen är i fokus. Det ena handlar om måltider och det andra om personcentrerad vård.

Projektet om personcentrerad vård sker i form av tio träffar med personal på Ingelstorpsvägens demensboende.

– Jag som forskare studerar personerna i cirkeln, säger Stefan Andersson som är klinisk lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Han beskriver träffarna som en form av studiecirkel fast lite mer systematisk och baserad på deltagarnas erfarenheter.

– Med ett ovanifrån-perspektiv är det lätt att säga hur en personcentrerad vård ska vara. Men här vänder vi på steken och utgår från frågor som är viktiga för personalen. Vi utgår från boendets erfarenheter och problem och hittar nya ingångar via aktuell forskning.

Förhoppningen är att forskningscirkeln ska göra nytta även för andra boenden i kommunen.

– Personalen kan få redskap för att se sitt arbetssätt för att kunna förändra det. Vi mäter inte så mycket inom vård och omsorg och behöver hitta bra parametrar. Hur vet vi annars att det vi gör är bra för de äldre, anhöriga och personal?

Carina Persson är lektor vid samma institution som Stefan Andersson. Hennes projekt finns på Vänskapens väg där måltiderna på ett särskilt boende är i fokus. Målet är att utveckla en måltidsmiljö som är trivsam, både psykiskt och fysiskt. I projektgruppen finns omsorgstagare, medarbetare på vård- och omsorgsboende, dietist och forskare.

– Planeringen startade för två år sedan och ska ge stöd för utveckling och forskning. Vi har börjat identifiera problematiken, men det arbetet är inte klart. Redan nu erbjuds ett urval av mat, så det hinner hända saker innan vi har hunnit starta själva forskningsprocessen.

Carina Persson ser både universitetet och boendet som vinnare i projektet.

– Vi får lättare att sprida våra forskningsresultat och bidrar med evidens till verksamheten. Det här hjälper oss att välja frågor som är angelägna för verksamheten. Vi kan utvärdera om åtgärder ledde till målen.

Sedan 2017 samfinansierar omsorgen och Linnéuniversitetet tjänsten som klinisk lektor inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Kalmar kommun har även uppsatsstipendier med inriktning på äldreomsorgen. Man tar emot aspiranter från socionomprogrammet som får garanterad provanställning. I höst har det startat en forskarskola för personer som jobbar i socialtjänsten. Omsorgen har utbildningar med universitetet i e-hälsa samt förändrings- och utvecklingsarbete.