Förslag: Vildsvinskött på tallriken kan minska viltskador och olyckor

Kalmar län Artikeln publicerades
”Viltstängsel i alla ära, men det mest effektiva och hållbara sättet att få ner antalet vildsvinsolyckor är att skjuta fler vildsvin”, anser Pär-Gustav Johansson (M).
”Viltstängsel i alla ära, men det mest effektiva och hållbara sättet att få ner antalet vildsvinsolyckor är att skjuta fler vildsvin”, anser Pär-Gustav Johansson (M).

Genom att regelbundet börja servera vildsvinskött i sina kök, bidrar Region Kalmar till ökad efterfrågan på vildsvinskött och därmed till att fler vildsvin skjuts i länet. Det föreslår Pär-Gustav Johansson, (M) vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i en motion till fullmäktige.

På så sätt tar regionen sitt ansvar för att minska viltskadorna inom de gröna näringarna och viltolyckorna orsakade av vildsvin, menar Pär-Gustav Johansson.

– Någonstans måste vi börja. Vi har pratat länge nog om att vildsvinskött måste bli populärare på matbordet för att jakttrycket ska öka. Det här kan skapa ringar på vattnet om kommunerna följer efter och privatkonsumenterna inspireras att lägga vildsvinskotletter på grillen där hemma.

Johansson säger att många jägare har idag svårt att själva ta till vara vildsvinen de skjuter och upplever att de får för dåligt betalt om de försöker sälja dem till viltslakterier.

– Men om efterfrågan ökar så stiger också priserna, viltslakterierna investerar och bygger ut, och jägarna får en drivkraft att skjuta fler vildsvin. Det är enkel marknadsteori, säger Pär-Gustav Johansson

Johansson konstaterar att viltolyckorna i länet har dubblerats över en tioårsperiod och många bilister känner en stor otrygghet när de ska bege sig ut på länets vägar.

– Viltstängsel i alla ära, men det mest effektiva och hållbara sättet att få ner antalet vildsvinsolyckor är att skjuta fler vildsvin.

– Vildsvinsskadorna inom jordbruket har nu nått en sådan omfattning lokalt att många bönder har fått nog. De ekonomiska skadorna är omfattande, och en del bönder ser till exempel att de inte längre kan fortsätta med djurhållning eftersom vildsvinen bökar sönder vallarna fullständigt. Den som läst motionerna till LRF Sydosts regionförbundsstämma kan inte ha uppfattat något annat än ett desperat rop på hjälp.

Johansson menar att Region Kalmar län, som har ett lagstadgat ansvar för den regionala utvecklingen där vi pekar ut de gröna näringarna som särskilt viktiga, måste svara på det nödropet.