Förslår arbetsterapeuter i skolan

Kalmar Artikeln publicerades

Det finns behov av arbetsterapeuter i skolan. Barn- och ungdomspsykiatrins arbetsterapeuter får ofta frågan om bedömning av anpassning i skolmiljö, en bedömning som går utanför deras uppdrag, om det inte handlar om personer knutna just till BUP.

Det skriver en Kalmarbo i ett medborgarförslag. Han hänvisar till att flera projekt genomförts där elevhälsan förstärkts med arbetsterapeuter och föreslås att detta sker också i Kalmar.