Frågar om servicegaranti

Kalmar Artikeln publicerades

Är det dags att återinföra en servicegaranti i riktlinjerna för alkoholserveringstillstånd, och varför är handläggningstiden i Kalmar så lång? Det undrar Carl-Henrik Sölvinger (L) socialnämndens ordförande Roger Holmberg, som ska svara vid nästa fullmäktige.

Sölvinger refererar till Näringslivets regelnämnd där det framgår att Kalmars avgift för serveringstillstånd är näst dyrast i länet, och att handläggningstiden är lång.