Gäddor som solar blir större

Kalmarsund Artikeln publicerades
Oscar Nordahl, doktorand i ekologi vid Linnéuniversitetet visar i sin avhandling att mycket tyder på att gäddor kan bli varmare än det omgivande vattnet när de solar och på så sätt nå tillväxtfördelar.
Foto: Mats Holmertz
Oscar Nordahl, doktorand i ekologi vid Linnéuniversitetet visar i sin avhandling att mycket tyder på att gäddor kan bli varmare än det omgivande vattnet när de solar och på så sätt nå tillväxtfördelar.

Gäddor som har möjlighet att utnyttja solens värme blir större och de återvänder helst till den plats de är födda när det är dags att leka. Det visar Oscar Nordahl, doktorand vid Linnéuniversitetet i en studie av gäddbeståndet kring Kalmar och Ölandskusten.

Fiskar är växelvarma och det är sedan tidigare känt att temperaturen betyder mycket för tillväxt fortplantning och överlevnad. Men kan fisken själv reglera detta genom att ”sola”, det har Oscar Nordahl undersökt.

– Resultaten visar att fiskar faktiskt kan bli varmare än omgivande vatten när de solar, säger Oscar Nordahl. De individer som fick den högsta temperatureffekten hade också den högsta tillväxten, vilket indikerar att beteendet kan vara viktigt för individens framgång.

I sin avhandling visar Oscar Nordahl också det finns genetiska skillnader mellan gäddor i olika lekområden som ändå är tämligen närbelägna. Detta tolkas som att gäddor återvänder till de lekområden där de är födda.

– Vi fann även indikationer på lokala anpassningar vilket innebär att gäddan har en större framgång om de leker i sin hemmamiljö jämfört med om de skulle välja ett annat lekområde, säger han. Sammantaget så betyder detta att små bäckar och våtmarker längs kusten kan ha sina egna unika bestånd av gädda som skiljer sig åt från deras grannar som leker några kilometer norr eller söder om. Detta trots att de alla lever tillsammans längs kusten under större delen av året.

Det betyder att det är viktigt att värna de lokala lekområdena och att förvalta fiskbestånden.

– Min förhoppning är att gäddan kan fungera som ett exempel som ökar förståelse för att fiskar kan uppvisa stor variation också inom arter, även om det inte syns på ytan, säger Oscar Nordahl. Denna variation är viktig att bevara och det gör vi genom att restaurera förstörda miljöer som till exempel utdikade våtmarker, att man skyddar lekområden och förvaltar fiskbestånden på ett förnuftigt sätt.