”Går inte att försvara busslinjer som inte används”

Kalmar län Artikeln publicerades
Peter Wretlund (S), är regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Foto: Jimmy Larsson
Peter Wretlund (S), är regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Det går inte att försvara att skattepengar läggs på busslinjer som väldigt få personer använder. Det menar regionrådet Peter Wretlund (S), ansvarig för Länstrafiken i den nya regionorganisationen

Han menar att de förslag till indragna busslinjer som nu läggs och som vår tidning kunnat berätta om, känns rimliga.

– Men politiker ska inte vara inne och fatta beslut om enskilda bussturer. Nu blir det så den här gången eftersom vi har en ny nämnd i samband med organisationsförändringen. Men i framtiden ska vi dra upp de stora linjerna i Trafikförsörjningsprogrammet och sedan beslutar tjänstemännen om detaljerna.

Som vår tidning kunde avslöja läggs det på kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredag fram ett förslag om indragning och neddragning av flera busslinjer i länet. Bakgrunden är att Länstrafiken måste spara pengar eftersom man befarar kraftigt höjda kostnader när bussavtalens indexklausuler för 2019 slår till. Bland annat bränslekostnaderna har ökat.

– De förändringar som föreslås är inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, säger Peter Wretlund. När en busslinje inte har mer än 5 passagerare finns det skäl att ompröva den.

– Med det allmänna ekonomiska läget för Region Kalmar län finns det också anledning att vidta åtgärder.

Trafikdirektörens förslag till politikerna i kollektivtrafiknämnden innebär att förändringarna ska börja gälla från den 15 juni. Normalt är annars förändringar vid årsskiftet.

Förändringarna berör ett 15-tal olika busslinjer över hela länet och närtrafiken i Kalmar där 18 turer försvinner.

Peter Wretlund säger att han förstår att det finns passagerare som berörs av förändringarna och tycker att de är negativa.

– Men det går inte att försvara att vi kör busslinjer som är så dåligt utnyttjade. Länet har en bra kollektivtrafik, tycker jag. Och satsningarna ska göras där de behövs. Det måste hela tiden göras omprövningar.

Han välkomnar en stor politisk diskussion mellan partierna om Trafikförsörjningsprogrammet, som är det dokument som ligger till grund för Länstrafikens arbete.

– Riktlinjerna ska dras upp efter diskussioner med länets kommuner. Beslut om kollektivtrafiken ska tas i samklang med dessa. När dessa är klara kan det bli förändringar. Men det är de stora linjerna som politikerna ska besluta om.