Gota Media lägger ned tidningarna Östra Småland och Nyheterna

Kalmar län Artikeln publicerades

Tidningarna Östra Småland och Nyheterna läggs ner. Nedläggningen görs i stort sett med omedelbar verkan. Sista numret ges ut inom kort.

Det beska beskedet lämnade ägaren Gota Medias styrelseordförande Bennie Ohlsson vid en personalinformation på måndagsförmiddagen.

Beskedet landade tungt bland medarbetarna i tidningshuset Kalmar. Chock, besvikelse, ilska men framför allt sorg är känslorna som i dag präglar redaktionen.

– Det är en sorgens dag för tidningarnas duktiga och lojala medarbetare, men också för journalistiken i Kalmar län, som nu blir en röst fattigare, säger Gunilla Persson, chefredaktör på Östra Småland/Nyheterna.

Gota Media förklarar beslutet med en svikande ekonomi:

”På grund av stora ekonomiska förluster under lång tid har Gota Media bestämt sig för att det inte längre är hållbart att ge ut tidningen, utan i stället läggs den ned.”

I bolaget Östra Småland AB finns i dag 14 fast anställda medarbetare, samtliga journalister, plus tre vikarier, som nu alla förlorar jobben.

Östra Småland har funnits sedan 1928 och Nyheterna sedan1923. När tidningarna var som störst 1990 hade Östra Småland AB omkring 200 anställda, och en gemensam upplaga på cirka 25 000 exemplar.

Gota Media blev majoritetsägare till Östra Småland AB vid årsskiftet 2010/2011 och har sedan dess drivit tidningen.

Östra Småland AB har i över tio år haft lönsamhetsproblem. Positionen som andratidning har inneburit ett svagt mottagande på annonsmarknaden och i den stora digitala omställning som dagstidningsbranschen befinner sig i har tidningen haft svårt att vinna marknadsandelar.

Trots att riksdagen gav presstödssystemet förlängt liv till 2023 räcker inte stödet till, är slutsatsen Gota Media kommit fram till.

Östra Småland AB har fortsatt att tappa upplaga vilket innebär sänkt stöd i en tid när mer stöd hade behövts för att upprätthålla verksamheten.

När Gota Media tittat på utvecklingen för de kommande åren ser koncernen ingen annan utväg än att lägga ned tidningen. En mängd olika besparingsalternativ har studerats men konstaterats inte hålla.

Bennie Ohlsson är styrelseordförande i Gota Media och i Östra Småland AB:

– Det här är en sorglig dag för Östra Småland och Nyheterna, de anställda och för tidningens alla trogna abonnenter, Bennie Ohlsson.

– Men det här är det ärligaste sättet att hantera en svår situation. Tidningen har visat sig vara i ett läge där det inte finns någon bra lösning och då är det mest ansvarsfulla att göra en kontrollerad nedläggning.

Bennie Ohlsson vill också tacka den tidigare minoritetsägaren, delar av arbetarrörelsen i Kalmar län, för gott samarbete genom de här åren. Gota Media är dock sedan en tid tillbaka helägare till bolaget.

Gota Medias vd Boine Gepertz berättar att MBL-förhandlingar har inletts under måndagen, i syfte att säkerställa att avvecklingen av bolaget blir så bra som möjligt.

– I dag och de närmsta dagarna kommer vi att ta hand om personalen för att hjälpa dem så gott vi förmår i en svår situation, säger Boine Gepertz.

– Jag vill också rikta ett stort tack till den lojalitet personalen visat tidningen genom alla år.

Utgivningen avslutas inom kort, efter överenskomelse i MBL-förhandling. Abonnenterna kommer att få Barometern eller Oskarshamns-Tidningen redan från och med i morgon.

Tidningen har en upplaga på drygt 6 000 exemplar. Tidningen gjorde 2018 en förlust på strax under 4 miljoner kronor.

När Gota Media köpte tidningen år 2011 låg upplagan på runt 13 000 exemplar.