Grannar får räkna med att centrala områden bebyggs

Sandås Artikeln publicerades
LW vill bygga vid Ståthållargatan, nära Sandra.
Foto: atrio
LW vill bygga vid Ståthållargatan, nära Sandra.

De två bostadsrättsföreningarna var inte nöjda med att få ett grannhus, men de får inget gehör hos mark- och miljödomstolen. De ser inte att kommunen begått några fel.

När det stod klart att det skulle byggas på tomten så reagerade de två föreningarna. De var oroliga för att ljusinsläpp försvinner med ett fyrvåningshus som granne, och trafiksituationen är redan belastad.

De reagerade också på att grönytor bebyggs.

Deras argument biter inte på domstolen, som menar att kommunen bedömt lämpligheten, och att det byggs nytt i centrala delar är något som grannar kan förvänta sig.