Gröna påsen kan få sällskap av röda påsen

Kalmar län Artikeln publicerades
Ulrika Bergström, kommunikationsansvarig vid KSRR, visar de nygamla röda påsarna som KSRR vill börja distribuera till abonnenterna med start till våren.
Foto: Tomas Löwemo
Ulrika Bergström, kommunikationsansvarig vid KSRR, visar de nygamla röda påsarna som KSRR vill börja distribuera till abonnenterna med start till våren.

Den 1 maj införs en ny skatt som ska minska användandet av plastpåsar i Sverige. Samtidigt vill KSRR kraftigt utöka sina leveranser av gratis plastpåsar till abonnenterna.

KSRR:s till synes bakvända agerande ska dock, enligt KSRR, ge ett bra miljöresultat i slutändan. Den nya skatten kommer göra alla plastkassar tre kronor dyrare. Skatten syftar till att minska förbrukningen av plastkassar, som utgör en av de vanligaste typerna av skräp i naturen och i haven.

Att minska antalet plastpåsar i samhället ingår bland Sveriges miljömål men kommer ursprungligen från EU:s förpackningsdirektiv. I direktivet slås fast att förbrukningsnivån inte får överstiga 90 tunna plastkassar per person och år den 31 december 2019 och maximalt 40 tunna plastkassar per person och år senast den 31 december 2025.

Svenskarna väljer i allt större grad bort bärplastkassen under shoppingrundan. Men ännu använder vi mer än dubbelt så många kassar än vad Sveriges och EU:s miljömål tillåter.
Foto: Audun Baastad/TT
Svenskarna väljer i allt större grad bort bärplastkassen under shoppingrundan. Men ännu använder vi mer än dubbelt så många kassar än vad Sveriges och EU:s miljömål tillåter.

I Sverige har användandet av plastkassarna minskat kraftigt de senaste åren sedan ett stort antal butikskedjor infört avgifter på sina påsar. Exempelvis rapporterar kläd- och inredningskedjan Indiska en 30-procentig minskning av antalet förbrukade plastkassar sedan kedjan införde en avgift år 2015.

Men trots detta beräknar Naturvårdsverket att förbrukningen i Sverige i år kommer landa på 91 tunna plastkassar per person. Alltså nästan precis i nivå med EU:s delmål.

Den nya skatten är tänkt att få fart på minskningen så att Sverige lyckas komma ner till 40 plastkassar per person och år de kommande fem åren.

Så varför vill då KSRR mitt i allt detta börja distribuera fler gratispåsar till abonnenterna?

Jo, två skäl. Dels på grund av slarvande abonnenter och dels på grund av att abonnenterna i takt med att plastkassarna i butikerna blivit dyrare övergått till att köpa tunnare avfallspåsar på rulle.

– Olika påsar har olika egenskaper och avfallspåsarna man köper på rulle går lätt sönder, både i våra bilar och i sopsorteringsanläggningen, säger Ulrika Bergström, kommunikationsansvarig vid KSRR.

– Ett stort problem är även att vissa slänger annat än matavfall i de gröna påsarna. Allt i de gröna påsarna hamnar i matavfallsberedningen och till slut i naturen. Exempelvis bomullstussar med nagellack och aceton hamnar på åkrarna via biogödslet från biogasanläggningen.

Men försvinner inte den nya skattens miljönytta om ni ersätter de plastpåsar som skatten är tänkt att få bort från samhället?

– Det kan tyckas lite bakvänt. Men vi kan styra vad för påse vi lämnar ut och de röda påsarna är, precis som de gröna påsarna, till 70 procent gjorda av återvunnet material. Sedan följer vi noga vad som händer på området och i framtiden kanske inte plast används alls.

Den röda påsen som KSRR vill distribuera till abonnenterna är tänkta att minska slarvsläng i de gröna påsarna samt motverka löst avfall i sopsorteringsanläggningen.
Foto: Tomas Löwemo
Den röda påsen som KSRR vill distribuera till abonnenterna är tänkta att minska slarvsläng i de gröna påsarna samt motverka löst avfall i sopsorteringsanläggningen.

De röda påsarna, förklarar Bergström, är tjockare och starkare än de tunna avfallspåsarna som köps på rulle. Men samtidigt tunnare och mer miljövänliga än plastkassarna som säljs i butikskassorna.

– Men egentligen är den största miljöboven att det slängs väldigt mycket förpackningar i restavfallet. De ska inte slängas i soptunnan över huvud taget och innebär en dubbel miljöskuld.

– Konsumenterna betalar en avgift för att producenterna ska ta tillbaka och återvinna förpackningarna. Men det går bara om förpackningarna lämnas på återvinningsstationerna. Så förpackningarna återvinns inte samtidigt som det går åt extra plastpåsar.

De röda påsarna är egentligen ingen nyhet utan har delats ut vid återvinningscentralerna sedan ett par år tillbaka. Det nya är om påsarna kan distribueras hem till abonnenterna på samma sätt som de gröna påsarna.

Ifall det blir så eller inte ska politikerna i KSRR:s styrelse ta beslut om på fredag. Enligt KSRR beräknas kostnaden i så fall bli två miljoner kronor om året.