Halltorps kyrkogård ska få en askgravlund

Halltorp Artikeln publicerades
Halltorps kyrka.
Foto: Karin Asmundsson
Halltorps kyrka.

Nu har Länsstyrelsen i Kalmar beslutat att lämna tillstånd till Södermöre pastorat, som i våras ansökte om att få anlägga en askgravlund på Halltorps kyrkorgård. Förutom detta godkändes också den belysning som pastoratet ville sätta upp på och omkring kyrkan.

Södermöre pastorat har fått flera önskemål om en askgravlund, något som pastoratet i dag saknar. De vill därför tillgodose det behovet genom att anlägga en askgravlund på Halltorps kyrkogård, där de anser att det finns ett passande utrymme. På den nya delen av kyrkogården finns idag en rosenrabatt, men är för övrigt bara belagd med gräs. Det anses därför vara en outnyttjad bit av kyrkogården som kan komma till bättre användning.

Flygbild över Halltorp kyrkogård. Söder åt vänster, norr åt höger. Området där askgravlunden är tänkt att anläggas är markerat med en röd ring på bilden. Det finns många befintliga gravar i området, men det är inga som berörs av anläggandet av en askgravlund.
Flygbild över Halltorp kyrkogård. Söder åt vänster, norr åt höger. Området där askgravlunden är tänkt att anläggas är markerat med en röd ring på bilden. Det finns många befintliga gravar i området, men det är inga som berörs av anläggandet av en askgravlund.

Dessutom finns det i nuläget ingen belysning på den nya delen av Halltorps kyrkogård och belysningen på den gamla delen är bristfällig på flera ställen. Detta bidrar till att människor känner sig otrygga när de besöker kyrkogården på kvällstid, och i vissa fall att de inte besöker den alls.

I ansökan står att ”målet med fasadbelysningen är att skapa en vacker ljussättning som lyfter fram kyrkans karaktär. Det ska vara en värdig belysning som inte tar överhanden, utan framhäver byggnaden och förstärker dess gestalt. Fasadbelysningen ger även ljus åt kyrkogården, som i dag är dåligt belyst”.

Här syns den nya delen av Halltorp kyrkogård.
Här syns den nya delen av Halltorp kyrkogård.
Analys av befintligt ljus där rött är mörkt och grönt är mjukt ljus.
Analys av befintligt ljus där rött är mörkt och grönt är mjukt ljus.
Befintligt ljus, kyrkans södra sida.
Befintligt ljus, kyrkans södra sida.
Befintligt ljus, vy från klockstapeln.
Befintligt ljus, vy från klockstapeln.

Länsstyrelsen beslutade i mitten av juli att lämna tillstånd till samtliga önskemål; en nyanläggning av askgravlund, montering av sex stycken belysningsstolpar, samt ledningsdragning för el på ”Nya kyrkogården”.

– Planen är att askgravlunden ska anläggas detta året, troligtvis i höst någon gång. Samma sak gäller belysningen, säger Helena Ekvall, kyrkogårdsansvarig på Södermöre pastorat.

Fakta

Halltorps kyrka

Halltorps kyrka uppfördes ursprungligen omkring år 1200. En kyrkogård har funnits kring kyrkan sedan slutet av 1700-talet med en utbredning som motsvarar ”Gamla kyrkogården”. På 1960-talet utvidgades kyrkogården mot norr, i samband med att landsvägen flyttades norrut. Den ”Nya kyrkogården” invigdes år 1966.

Visa mer...

Fakta

Askgravlund

En askgravlund eller asklund är i Sverige en ny och mindre anonym variant av minneslund för begravning av bortgångna. Efter kremering sänks urnor med kvarlämnorna ner i asklunden, vilket kan ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en traditionell minneslund. Platsen för nedsänkning markeras inte, men asklunden anger de begravdas namn. Då begreppet asklund för närvarande inte är rättsligt definierat kan variationer mellan olika kyrkogårdar förekomma, och långt ifrån alla erbjuder ännu denna begravningsform.

Visa mer...