Här kommer bostäder att växa fram

Gamla industriområdet Artikeln publicerades
Området väster om Malmen kommer att utvecklas de kommande 20 åren, spår kommunen.
Foto: Sweco
Området väster om Malmen kommer att utvecklas de kommande 20 åren, spår kommunen.

Industriområdet väster och norr om Brageplan väntas bli bostäder om 20 år.

– Man kan inte tro att ett sådant område kommer att förbli industriområde, förklarar projektledare Robert Dahlström.

Bombardier har flyttat. Rifa har lagt ner och det området ska bli 700 bostäder.

Kvar finns en mängd mindre verkstäder och butiker, ett köpcentrum, ett slakteri och ett mejeri.

Men så ser det inte riktigt ut på kommunens skisser inför den nya översiktsplanen. Där genomgår Kalmar en förtätning. Befolkningen kommer alltmer att koncentreras från Kvarnholmen och västerut i innerstaden. Där vi idag ser industriområden kommer det att finnas bostäder.

– Det är något som kommer att föreslås. Att Malmen kommer att växa står redan klart.

Kalmar beräknas 2047 nå 100 000 invånare, och förutom de omkring 1 000 bostäder som kan få plats vid stationsområdet är planen att bostäderna ska sprida sig ut ut i området.

Bilden till vänster visar befolkningstätheten idag, och den till höger prognosen om 20 år. Ju mörkare desto fler invånare.
Bilden till vänster visar befolkningstätheten idag, och den till höger prognosen om 20 år. Ju mörkare desto fler invånare.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt att diskutera en flytt. Dahlström menar att Kalmar kommer att se helt annorlunda ut om 20 år.

– Ett så här stort område kommer att förändras, menar Dahlström.