Hetaste bygget är ett parkeringshus

Kalmar Artikeln publicerades
Så här hade Kalmarhem tänkt sig området kring Stagneliusskolan, innan planerna på ett p-hus dök upp.
Foto: Tengbom
Så här hade Kalmarhem tänkt sig området kring Stagneliusskolan, innan planerna på ett p-hus dök upp.

Glöm hotellet i hamnen, likaså gamla Liljas, Baronen eller Södra Staden. När Kalmar får lista de mest prioriterade planerna hamnar ett p-hus vid Stagneliusskolan högst.

Två gånger varje år får politikerna ta ställning till vilka detaljplaner tjänstemännen ska lägga mest krut på.

Förslaget på bordet nu är att man ska satsa hårdast på att ta fram detaljplanen för nya parkeringshuset vid Stagneliusskolan. Kalmar har länge försökt få fram ett parkeringshus centralt, men misslyckats bland annat där Hemköp nu ligger, vid gamla bussterminalen och i Cellgraven.

Näst mest prioriterat ser nya planen för bostäder vid Högalidsvägen i Smedby, därefter det stora projektet med 200 nya bostäder i Oxhagen, där bland annat Kalmarhem ska bygga stort.

En mindre plan för Tegelviken är på fjärdeplats i listan, följt av den större planen för ny simhall i Snurrom.

Fakta

Förslag till prioritering

1 Forellen 1, Malmen Möjliggöra för P-serviceanläggning.

2 Dörby 7:7 - Smedby tågstation, Smedby. Nytt bostadsområde intill Högalidsvägen.

3 Bergkristallen 2 och del av Oxhagen 2:1 - Bergkristallen, Oxhagen. Förtätning av bostäder samt nybyggnation av förskola.

4 Ändring av detaljplanen för Bläcksvampen 5, Tegelviken. Ändring av gällande detaljplan med pågående genomförandetid för att minska höjden på ett av flerbostadshusen.

5 Kläckeberga 10:1 - Möjliggöra för bad- och friskvårdsanläggning. Bad- och friskvårdsanläggning, Snurrom.

6 Liljan 7, Kalmarsundsparken Möjliggöra för nya småhus intill Kalmarsund- sparken.

7 Västerslät 17:1, Kläckeberga 10:1 och Odonet 3, Norra Snurrom. Möjliggöra utveckling av bostäder i form av villor och radhus i den norra delen av Snurrom.

8 Norrliden 2:13 - Öster om Enighetens väg, Norrliden Möjliggöra för attraktiva bostäder i östra Norrliden.

9 Harby 17:16, Harby 5:57-59, Trekanten Möjliggöra för bostäder i Trekanten. 10 Vångerslät S:1, 7:87 m fl Mogatan, Läckeby- Anpassa bestämmelser i gällande detaljplan mer till dagens markanvändning.

11 Del av Tegelviken 2:4, Tegelviken Förtätning av bebyggelse längs med en del av Stensbergsvägen

12 Borshorva 2:30 m fl, Lindsdal Möjliggöra byggande av småhus i lantligt om- råde.

13 Vedgårdsholmen 15 - Baronen hotell, Kvarnholmen Utveckla Baronen med hotell och ytterligare handel.

14 Jungmannen 8 och 9, Barlastholmen, Hamnen Utveckla fastigheten med bl a restauranger, butiker, och kontor.

15 Vedgårdsholmen 15 - Utveckla Baronen med bostäder och ytterligare handel.

16 Västerslät 17:1 – Möjliggöra för verksamheter i Västra Snurrom

17 Dampehammar 1:63, Möjliggöra för bland annat nya bostäder i Rockneby.

18 Rinkaby 9:3, Rinkabyholm Möjliggöra för bostäder i södra Rinkabyholm.

19 Del av Åby 6:2 och Åby 6:3, Möjliggöra för bebyggelse av enfamiljshus i Läckeby.

20 Del av Norrliden 2:13 - Norrliden Centrum, Norrliden. Utveckla stadsdelscentrum med bostäder, handel m m.

21 Del av Berga 10:2, Getingen Möjliggöra för bostadsbebyggelse.

22 Rinkaby 11:4, 16:25 m. fl. - Södra staden etapp 3, Rinkabyholm Fortsatt utbyggnad av Rinkabyholm österut med bostäder.

23 Tranan 4, Norrgårdsgärdet Möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 200 bostäder.

24 Pantern 5,7 och 8, Gamla industriområdet Möjliggöra för ytterligare verksamhetslokaler.

25 Vårdboende i Lindsdal, Lindsdal. Möjliggöra vårdboende Lindsdal.

26 Harby 17:38 - Verksamhetsområde i Trekanten Etablering av verksamhetsområde i Trekanten.

27 Krattan 1, Hagbygärde Möjliggöra för ytterligare verksamhetslokaler.

28 Svaneberg 2:9 – Verksam- heter i Svaneberg, Svaneberg Möjliggöra för verksamheter i Svaneberg.

29 Kläckeberga 10:1 och Krafslösa 5:1 - Snurrom Centrum, Snurrom. Möjliggöra för utveckling av skola, centrum och bostäder i Snurrom.

30 Södra Snurrom, Snurrom Möjliggöra för bostäder i Södra Snurrom

31 Härmästaren 1, Berga 10:19 – Berga Centrum, Berga Möjliggöra för utveckling av Berga centrum med bostäder och verksamheter.

32 Del av Malmen 2:2 – Svalan Etapp 2, Norrgård Möjliggöra förtätning och omvandling av Erik Dahlbergs väg till stadsgata.

33 Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen Möjliggöra för bostäder i Djurängen.

34 Kvarnholmen 2:1 – Hotell i Ölandshamnen, Kvarnholmen Möjliggöra för nybyggnation av ett hotell med tillhörande verksamhet.

35 Flygfisken 3, Malmen Möjliggöra för flerbostadshus.

36 Krafslösa 1:2 – Söder om Strängenäsvägen, Vimpeltorpet Möjliggöra för bostäder söder om Strängenäsvägen.

Visa mer...

Först på trettonde till femtonde plats kommer arbetet med olika detaljplaner som ska utveckla området kring Baronen.

Södra staden hamnar först på 22:a plats, följt av planerna för 200 bostäder vid gamla Liljas på Norra vägen.

De minst prioriterade planerna handlar om Foppa-hotellet i Ölandshamnen, Glebes snart fyra år gamla planer på att bebygga området kring Sveaplan samt en plan för att skapa nya bostäder söder om Strängenäsvägen.

På listan finns också några mer nytillkomna projekt. Bland annat börjar kommunen nu fundera på att ta fram en detaljplan för ett nytt centrum med skola i Snurrom samt att göra om Erik Dahlbergs väg till en stadsgata, med fler bostäder. Attraktiva bostäder i Norrliden finns också på agendan.

Nya bostäder i både Läckeby och Rockneby finns även de med på listan, om än inte så högt.

Totalt ska de 36 planerna skapa 1 934 bostäder, varav 336 småhus.