Hot om vite på 600 000 för Park Hermina

Kalmar Artikeln publicerades
Tanken var att politikerna skulle besluta om tillfälligt bygglov för Park Hermina, men på grund av formalia hinns det inte med, säger samhällsbyggnadskontorets chef Johan Wendell.
Foto: Karin Asmundsson
Tanken var att politikerna skulle besluta om tillfälligt bygglov för Park Hermina, men på grund av formalia hinns det inte med, säger samhällsbyggnadskontorets chef Johan Wendell.

Om inte Park Hermina tar bort skärmtaket och återställer marken blir det vite på 600 000 kronor. Det är förslaget som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till.

Kalmar

I maj upptäcktes att Park Hermina utan lov låtit bygga ett tak på ett hus som inte får byggas om eller förändras, och dessutom har arbetena gjorts på antikvarisk mark.

Om nämnden beslutar om vite gäller att taket ska vara borta och marken återställd inom två månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Det beslutet går att överklaga.

– Det har de all rätt att göra, säger samhällsbyggnadskontorets chef Johan Wendell.

Park Hermina har i efterhand sökt bygglov för taket. När man fått besked om att det troligen inte skulle beviljas drogs den ansökan tillbaka och istället kom en ansökan om tillfälligt bygglov.

Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.
Foto: Simon Karlsson
Park Hermina har uppfört ett stort skärmtak, utan bygglov.

– Tanken var att den ansökan skulle behandlas den 22 augusti, men vi kan inte besluta om det eftersom kommuniceringstiden inte ens är en vecka. Det skulle falla på formaliafel. Nu ska vi försöka besluta om att ordförande får besluta på delegation. Tjänstemannaförlaget är avslag,

Turerna har varit många kring skärmtaket på Park Hermina i Stadsparken.

– Vi har tittat på juridiken. Det är inte rimligt att fördröja processen med att byta ansökan om permanent bygglov till ansökan om tillfälligt bygglov och sedan kanske ansökan om säsongsbygglov, säger Johan Wendell.