"Vi är villiga att flytta var som helst"

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto:Helen Edvall

Hoten fortsätter på asylboendet, menar de kristna asylsökande som vi pratat med. De berättar att de fruktar för sina liv och är villiga att flytta vart som helst, bara de kommer därifrån.

Östra Småland/Nyheterna har tidigare skrivit om hur en kristen familj valde att lämna ett asylboende i Kalmar län då de känt sig hotade av muslimer som också bor där.

Migrationsverket kontaktades och ställföreträdande chefen meddelande att de såg väldigt allvarligt på situationen och en informationsträff där svenska lagar och regler förklarades för de boende samt hur samhället fungerar och hur man ska bete sig på boendet togs upp.

Sedan bekräftade Migrationsverket att även en muslimsk mamma med barn flyttat från boendet.

  Sedan informationsträffen har det enligt Migrationsverket inte rapporterats något från boendet, vare sig från boende eller från personalen som är anställd av en extern aktör som driver boendet.

  Tills nu, då två kristna män från boendet talar ut.

  En av dem har bott där men flyttat, den andre bor kvar på boendet. De poängterar att det inte är alla muslimer men en klick av de boende gör livet surt för de kristna.

  – Jag bodde där i tre månader, från början var det normalt men sedan började muslimerna störa oss när de såg våra kors. Jag kommer ihåg en händelse vid jul, vi firade julafton i kyrkan och många muslimer kom dit och en av dem sa: dessa människor måste dödas. Kan du tänka dig att höra något sådant? Du är i kyrkan och någon säger att 'dessa människor måste dödas', för att vi är annorlunda gentemot dem, för att vi är kristna och de är muslimer.

  Mannen stannade på boendet i tre månader innan han självmant valde att flytta efter flera hot och oroande händelser.

  – De tre månader jag bodde där hörde jag bara dåliga ord om oss. Muslimerna försökte flera gånger störa oss med olika saker och vi fick inte sitta tillsammans med dem. Jag hade min cykel utanför och på natten skar de sönder däcken två gånger.

  Mannen menar att han har försökt prata med Migrationsverket flera gånger men att det inte leder någonstans. Han har även försökt resonera med de muslimer som bor där.

  – Vi flydde från muslimerna, från IS, och nu har vi hittat dem här. Myndigheterna borde verkligen uppmärksamma detta. Jag har försökt diskutera med en av dem men de går inte att kommunicera med dem, de har sådant hat inom sig mot de kristna då deras religion har lärt dem det och de tror att om de dödar en kristen så kommer de till himlen.

  Mannen vi pratar med tror att muslimerna har ett mål - att göra Sverige islamistiskt och han säger att de kommer att lyckas om inte svenska regeringen gör något åt det.

  Av de boende på asylboendet är cirka 80 procent muslimer, en av de kristna männen som fortfarande bor kvar vill betona de inte vill bråka med de muslimska boende och att de försöker hålla sig borta från konflikter.

  Men det finns de som är extrema islamister och stöder IS. Även han har försökt resonera med muslimerna men utan resultat. Mannen menar nu att de kristna på boendet fruktar för sina liv.

  – Vi är villiga att flytta var som helst i Sverige. Var som helst, bara vi får komma därifrån.

  Lars Borgemo, enhetschef på Migrationsverket i Kalmar län, meddelar att detta ärende inte har kommit fram till honom men att Migrationsverket har som standard att alltid grundligt utreda sådana ärenden.

  – Oavsett skäl till att någon känner sig kränkt, vill vi gå till botten med det. Det är viktigt att hitta rotproblemet och därefter hitta rätt åtgärd för att lösa det. Vi kollar alltid upp relevant fakta och tar namn så att de som inte är en del av problemet inte drabbas.

  Lars Borgemo menar också att det överlag är många på boendet som vill lämna.

  – Många vill ha ett eget boende och söker det. Det är klart det är jobbigt att bo många så tätt inpå varandra och så länge.

  Lars Borgemo känner till de händelser som ledde till att två familjer valde att lämna boendet i mars men att problemen fortsatt även efter migrationsverkets informationsträff har inte nått fram.

  – I just det här fallet måste jag veta mer men vi får titta på det och se vad vi kan göra, säger han.