Humana: ”Vi har ingen möjlighet att bre ut oss ekonomiskt”

Kalmar Artikeln publicerades
I Kalmar har Humana sitt kontor på Trädgårdsgatan. Humanas distriktschef Anders Drugge sitter i Växjö.
Foto: Lotta Zaar
I Kalmar har Humana sitt kontor på Trädgårdsgatan. Humanas distriktschef Anders Drugge sitter i Växjö.

Humanas distriktschef Anders Drugge har en mer positiv bild av hur det gått sedan bolaget tog över den personliga assistansen från Kalmar kommun. Samtidigt önskar han att man informerat ännu mer om den förändring som privatiseringen innebär.

Det är knappt 30 personer som påverkas av entreprenaden. Anders Drugge är införstådd med att vissa brukare får mindre hjälp än när kommunen skötte assistansen.

– I ett fåtal ärenden har kommunen kanske varit mer generös. Vi utgår från kundens behov och beslut och har ingen möjlighet att bre ut oss ekonomiskt. Vi gör det bästa möjliga av situationen utefter de ekonomiska förutsättningar vi fått från Försäkringskassan.

Humana var införstådda med vad som väntade i Kalmar.

– Vi har hela tiden informerat om vad det kommer att innebära att driften går över till en privat utförare genom flera informationsmöten och möten individuellt med alla kunder, deras anhöriga och gode män.

Anders Drugge bekräftar att Humana har haft svårt att rekrytera personal.

– Det har varit besvärligt tidvis, men så är det för alla utförare. En förklaring är att vi är väldigt noga med att kommunikationen med kunden ska fungera bra. Det kan vara en utmaning att hitta assistenter med rätt språkkompetens.

En annan förklaring är att Humanas kollektivavtal har sämre villkor än det som kommunen har. Jourtid ger lägre ersättning och för att nå heltid krävs 40 timmars arbete.

Efter sommaren ska kommunens assistenter ge besked om de vill stanna hos Humana eller inte.

– Vi kommer troligtvis att behöva rekrytera ganska mycket folk, hur många vet vi i oktober.

Anders Drugge tillbakavisar kritiken om att bolaget skulle bry sig mindre om arbetsmiljön än vad kommunen gör.

– Vi strävar efter att ha så bra arbetsmiljö som möjligt. Där har vi en tät kontakt med Kommunal och skyddsronder ska ha gjorts på alla arbetsplatser.

I avtalet med kommunen står att det ska ske tillsyn av assistansen.

– Det är en årlig tillsyn som drar igång efter sommaren. Vi planerar med kommunens verksamhetschef hur den ska gå till.