”Hyr fängelseplatser utomlands”

Kalmar län Artikeln publicerades
Fängelset Kalmar, med 57 platser är en liten del av den pressade kriminalvården i Sverige, som nu kan tvingas hyra fängelseplatser i andra länder.
Foto: Mats Holmertz
Fängelset Kalmar, med 57 platser är en liten del av den pressade kriminalvården i Sverige, som nu kan tvingas hyra fängelseplatser i andra länder.

Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig nu till kraven på att Sverige ska kunna hyra fängelseplatser utomlands. Nödvändigt för att lösa en akut kris, säger riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) från Vimmerby.

Kriminalvården har slagit larm om att förhållandena på landets fängelser nu kräver exceptionella åtgärder. Det saknas omkring 1 000 platser.

– Det förekommer att man tvingas låta flera intagna dela cell och att besöksrum görs om till celler, säger Gudrun Brunegård (KD). Inget tyder på att läget kommer att förbättras i närtid.

– Snarare kan det bli ännu mer trångt när våra krav på fler poliser och utökade resurser till åklagare och domstolar blir verklighet.

Gudrun Brunegård säger att de ökade satsningarna kommer att leda till att fler brott klaras upp och att fler brottslingar döms till fängelse. Trycket på de nuvarande platserna kommer att öka ännu mer.

– Det är nödvändigt att tillföra brottsbekämpningen mer resurser. Vi i vårt parti vill bland annat att tingsrätten i Västervik ska öppnas på nytt.

Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit att Sverige ska kunna hyra anstaltsplatser utomlands. Det gör redan Norge, som hyrt platser i Nederländerna för att lösa en akut kris. Enligt förslaget ska enbart EU-länder kunna komma i fråga för avtal med Sverige.

Gudrun Brunegård (KD) välkomnar förslaget att söka platser utomlands för brottslingar dömda i Sverige.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Gudrun Brunegård (KD) välkomnar förslaget att söka platser utomlands för brottslingar dömda i Sverige.

Gudrun Brunegård menar att även förslaget att personer som kommer från andra länder och döms till fängelsestraff i Sverige ska avtjäna fängelsestraffet i hemlandet, borde genomföras. Det har drivits av Moderaterna.

Det sitter omkring 4300 personer i fängelse i Sverige. Av dem finns 255 i Västervik och 57 i Kalmar.

Av samtliga intagna är 35 procent inte svenska medborgare. Flera partier och även justitieminister Morgan Johansson har öppnat för att de bör förpassas till sina hemländer för att avtjäna straffet där.

– Jag tycker det är ett utmärkt förslag. Och jag tror också att det skulle verka avhållande på många utländska medborgare som reser till Sverige för att begå brott, säger Gudrun Brunegård.

– Att veta att man inte kommer till de svenska fängelserna som är kända för en god miljö för de intagna utan blir inlåst i hemlandet kan göra att många tänker sig för ytterligare en gång.

I andra länder finns även privata företag som driver fängelser, på samma sätt som samhällsfunktioner som hemtjänst, assistans, skolor och sjukvård läggs på privata entreprenörer i Sverige. Det finns privata företag som ligger i startgroparna. Ännu finns emellertid ingen politisk samsyn på detta i Sverige. Frågan drivs emellertid av Fria Moderata studentförbundet.

Fakta

Så mycket kostar ett dygn i fängelse

* Ett vårddygn på ett svenskt fängelse i säkerhetsklass 1 och 2 kostar 3 862 kronor.

* Årskostnaden är cirka 1,4 miljoner per intagen.

* Det är fyra gånger så mycket som i Frankrike, dubbelt så dyrt som i Danmark och 200 gånger så dyrt som i Bulgarien.

* Kostnaden för de intagnas mat i Sverige är 51 kronor om dagen.

* Av de intagna är 94 procent män och 6 procent kvinnor.

* En majoritet av de intagna är mellan 20 och 39 år, åldersgruppen 25-29 år är störst. 18 procent.

* Våldsbrott och narkotikasmuggling är de vanligaste brotten.

* De flesta intagna har en strafftid på 2-4 år, 29 procent. Den 1 oktober 2018 fanns det 154 intagna med livstidsdom.

Visa mer...