Ingeborg Eriksson är chef över 7 000 anställda

Maktlistan 2018 del 3 Artikeln publicerades
Ingeborg Eriksson är länets meste chef och basar över 7 000 medarbetare.
Foto: Eric Arenius
Ingeborg Eriksson är länets meste chef och basar över 7 000 medarbetare.

Rent statistiskt finns det ingen som kan mäta sig med nya Region Kalmar läns toppchef Ingeborg Eriksson. Hon har ansvar för 7 000 anställda och 7,8 miljarder kronor. Ingen annan chef i länet kommer ens i närheten av det.

När vi träffar nya regiondirektören har hon kontoret på fickan. Landstingshuset byggs om till Regionens Hus och även den allra högsta tjänstepersonen får maka på sig när gamla Regionförbundets medarbetare ska beredas plats i landstingshuset på Strömgatan i Kalmar.

Kalendern är fulltecknad. Men det går att klämma in oss en dryg halvtimma innan regionstyrelsens möte.

Hon är starkt medveten om hur viktig den verksamhet hon basar över är för länet.

– Det är ett stort ansvar. Men allt hänger ju inte på mig. Insatserna av alla medarbetare avgör hur det går. Men det är riktigt, det vi gör berör många och ytterst är det jag som ska se till att allt fungerar som det ska.

Östra Småland/Nyheternas Ulf Carlsson fick en halvtimma med en regiondirektör med extremt fulltecknad kalender.
Foto: Eric Arenius
Östra Småland/Nyheternas Ulf Carlsson fick en halvtimma med en regiondirektör med extremt fulltecknad kalender.

Vid årsskiftet bildas Region Kalmar län och du blir chef. Hur känns det?

– Det känns väldigt bra. Vi är väl förberedda och har jobbat med processen under lång tid. Efter sommaren flyttar medarbetarna på regionförbundet hit. Det är ett naturligt steg. Vi är en av de sju sista som bildar region vid årsskiftet.

Varför har det dröjt?

– Det har ju varit lite olika diskussioner om regionreformer. Man har avvaktat dem. När det blev klart gick det väldigt fort.

Men vad kommer det att betyda rent konkret för Pelle Karlsson från Högsby och Svea Johansson i Böda att vi nu har en region?

– Det började egentligen redan i valet, då var det ett direktval till regionfullmäktige, även om det stod landstinget på valsedeln. I förlängningen kommer det att gynna alla invånare när vi får mer kraft och blir en helhet i en organisation. Vi blir en starkare röst.

Snart byts skylten ut och landstingshuset blir Regionens hus.
Foto: Eric Arenius
Snart byts skylten ut och landstingshuset blir Regionens hus.

Regionen kommer att ha 7 000 anställda. I särklass den största arbetsgivaren i Kalmar län. Vad betyder det att en så stor del av länsborna har offentliga arbetsgivare?

– Jag tror att det bland annat handlar om att klara kompetensförsörjningen både hos oss, kommunerna och näringslivet i länet. Och det vi gör sätter spår. Vi finns i hela länet och vi har exempelvis länets största it-verksamhet

Betyder det att ni fungerar som lokomotiv för utvecklingen överhuvudtaget i länet?

– Så är det förstås. Vi behöver ligga i framkant på alla områden, det drar till sig kompetens som alla har nytta av.

Från din position har du stort inflytande, makt över enskilda människor. Är det något man funderar på?

– Jag har stor respekt för att de beslut vi fattar berör. Det har alla i ledningen.

Du kommer ursprungligen från Dalarna. Hur hamnade du i Kalmar?

– Jag har bott på Öland sedan slutet av 90-talet. Där är en fantastisk livskvalité. Men jag har aldrig bott i Kalmar, men jobbet har funnits här.

Men från början ville du bli journalist?

– Ja, under gymnasietiden.

Varför blev det inget av med det?

– Det var nog mer en dröm under gymnasietiden. Man utvecklar andra intressen. Men det är mycket kommunikation i mitt arbete också. Jag tycker om att skriva. Jag skriver ett chefsbrev varannan vecka som skickas till 330 chefer.

Tar du med dig jobbet hem på kvällen, eller går det att koppla av det helt när du kommer hem.

– Jag har ett viktigt uppdrag och jobbet är alltid nära mig men jag är också noga med att lägga tid på familjen och annat.

I den offentliga världen verkar det som om kvinnor har lättare att bli chefer än i den privata näringslivet. Varför?

– Jag kan inte säga att det är så. När vi rekryterar är det viktigaste kompetens. Idag har vi lika många män som kvinnor i ledningen. Så var det inte för tio år sedan, då var vi två kvinnor i ledningen.

Är det någon skillnad på kvinnors och mäns chefskap?

– Det är skillnad på alla chefer, liksom på alla människor. I landstinget arbetar vi brett med ledarskapsutveckling.

Du kommer att ha en lön på närmare 1,7 miljoner om året. Är det lagom tycker du?

– Det är en hög lön, för att det är ett uppdrag med stort ansvar. Det ligger i nivå med den lön som regiondirektörer har i resten av landet.

Det har varit en diskussion om antalet regionråd. Nu är det 15, väldigt många i en så liten region som Kalmar. Har du synpunkter på det?

– Vi går in i ny politisk organisation med två nya nämnder. Det är regionfullmäktige som fattat beslutet om antalet regionråd. Mitt uppdrag varit att ta fram en verksamhetsorganisation.

Det låter som att du inte vill ha någon synpunkt på antalet regionråd.

– Det är ett beslut som fattats av regionfullmäktige och vi får en helt ny politisk organisation.

Hur är det att leda en organisation som är politiskt styrd. Får man vara försiktig för att inte stöta sig med någon riktning?

– Vi har en rågång som fungerar väldigt bra. Politiken drar upp riktlinjerna och tjänstemannaorganisationen verkställer de besluten.

Är du politiskt intresserad?

– Jag är samhällsintresserad. Jag har aldrig varit partipolitiskt engagerad.

Tydlig, rak och arbetsam, säger de flesta om Ingeborg Eriksson, som själv säger att det är så hon är uppfostrad.
Foto: Eric Arenius
Tydlig, rak och arbetsam, säger de flesta om Ingeborg Eriksson, som själv säger att det är så hon är uppfostrad.

Och röstar i alla val?

– Ja, det har jag alltid gjort

Du heter Sangsta i förnamn, ett namn du delar med 14 andra i Sverige. Ingeborg är inte heller så vanlig bland kvinnor i din ålder. Finns det någon bakgrund till namnen?

– Nja, det är ett missförstånd. Sangsta är inget förnamn utan namnet på en gård i Dalarna som min släkt kommer från. Så är det i Dalarna och det namnet sätts först, men det är inget förnamn.

Du bor i Borgholm, dina företrädare som regionchef, Håkan Brynielsson och Helena Nilsson, kommer också från Öland. Är det en tillfällighet eller?

– Öland är ett starkt varumärke och det är trevligt att bo där.

När man talar om dig med folk i din närhet säger de att du är arbetsam, tydlig och rak. Är det din egen bild av dig själv?

– Det stämmer nog rätt bra.

När blir du riktigt förbannad?

– Nästan aldrig i jobbet. När jag blir arg handlar det om orättvisor eller om att någon blir illa behandlad.

Vilka kommer att vara den nya regionens största utmaningar?

– Det handlar om att inte tappa det som vi är bra på. Vi har en hälso- och sjukvård i Kalmar län som i flera delar är i Sverigetopp. Det handlar också om att ännu mer lyfta de styrkor som länet har. En god och nära samverkan med länets kommuner och övriga aktörer är en förutsättning för att utveckla Kalmar län i en positiv riktning. Även samverkan med andra regioner är viktigt inte minst för att förbättra tillgänglighet och infrastruktur.

Fakta

Ingeborg Eriksson

Född: 1962.

Familj: Man och två barn.

Utbildning: Civilekonom.

Karriär: Budgetchef Kalmar kommun, landstingets sedan 2006, ekonomidirektör, biträdande landstingsdirektör, tillförordnad landstingsdirektör, regiondirektör.

Mat jag gillar: Gillar att laga mat. Gärna fisk, skaldjur grönsaker, inte så mycket kött.

När jag tittar på TV: Väldigt sällan. I så fall blir det oftast nyheter.

När jag inte är på jobbet: Fritidsaktiviteter, umgås med familjen, tränar, går ut och går.

Visa mer...