Inget att tjäna på att spara på vattnet

Kalmar Artikeln publicerades
Det finns allt mindre att tjäna på att spara på vatten med den nya taxemodell som Kalmar Vatten infört.
Foto: Anders Wiklund/TT
Det finns allt mindre att tjäna på att spara på vatten med den nya taxemodell som Kalmar Vatten infört.

De nya vattentaxorna för Kalmar vatten gör att den ekonomiska moroten när det gäller att spara vatten minskar. En allt större del läggs på fasta avgifter som inte går att påverka.

Igår kunde vi berätta att de planerade höjningarna ifrågasätts. Men det finns också kritik mot det taxesystem som infördes i somras.

Det nya taxesystemet började gälla från den 1 juli och i de fakturor som nu skickas ut har många blivit varse att det blir betydligt dyrare än tidigare. Speciellt kunder som aktivt arbetat med att spara vatten kan konstatera att det nu lönar sig betydligt sämre än tidigare.

En allt större del av taxan har lagts på fasta avgifter, som kunden inte kan påverka och en mindre del är förbrukningsavgifter.

– För min del finns nu inget som helst incitament att spara, eftersom den fasta avgiften är 85 procent av det totalbelopp jag faktureras, säger en Kalmarbo som hört av sig till vår tidning.

– Min senaste faktura var 49 procent dyrare än tidigare. När jag kollade siffrorna visade det sig att den fasta delen var på 825 kronor och den rörliga 145 kronor.

Kunden frågade Kalmar vatten om förändringen och fick svaret att man följde Svenskt Vattens basförslag och som innebär att taxan ska spegla kostnaderna och där drift och underhåll av ledningsnätet ska betalas av de fasta kostnaderna.

Som vår tidning tidigare berättat har den nya taxekonstruktionen också ställt till det för Kalmar kommuns serviceförvaltning som i ett ambitiöst program försökt minska vattenförbrukningen i de kommunala fastigheterna och därmed spara pengar. Besparingen ser nu ut att rinna ut i sanden.

I den tidigare taxemodellen var 30 procent fasta avgifter och 70 procent förbrukningsavgifter. Nu blir fördelningen 50/50, enligt Kalmar vattens förklaring av det nya systemet.

Olika fastigheter betalar olika mycket. Men i ett exempel ökar den fasta avgiften från 2 714 kronor per år till 4 399 kronor. Den rörliga avgiften minskar samtidigt från 29,1 kronor per kubikmeter till 20,65 kronor.

– I vårt hushåll som arbetar med vattenbesparande åtgärder gör vi av med 85 kubikmeter vatten per år. Vi kommer få en höjning med 968 kr eller 20 procent per år. Hade vi förbrukat mer vatten hade vi fått en lägre höjning. Om vi förbrukat 120 kubikmeter hade höjningen blivit 11 procent – 672 kr, säger en av Kalmar Vattens kunder som räknat på vad förändringen innebär.

Med en vattenförbrukning över 200 kubikmeter tjänar man på den nya taxan. Men en lägre förbrukning förlorar man. Normalt gör en familj på fyra personer, som bor i en villa av med 150 kubikmeter.