Inget besked om ensamkommande unga

Kalmar Artikeln publicerades

På torsdagen träffade sju engagerade personer socialchefen för att lämna ett uppror med krav på hjälp till ensamkommande unga.

Pär Adolfsson, Ulla Nilsson, Stefan Halldorf, Jessica Rydell, Christer Croneld, Camilla Nilsson och Lotta Lindh är alla engagerade för att hjälpa unga ensamkommande.
Foto: Karin Asmundsson
Pär Adolfsson, Ulla Nilsson, Stefan Halldorf, Jessica Rydell, Christer Croneld, Camilla Nilsson och Lotta Lindh är alla engagerade för att hjälpa unga ensamkommande.

– Vi har lovat att ta det till oss och att återkoppla om en vecka. Nu när vi fått uppropet skriftligt är det lättare för oss att bemöta. Det är svårt att ha en dialog via media och Facebook, sa socialchefen Cecilia Frid efter mötet.

I uppropet står att det fortfarande finns många ungdomar saknar pengar till mat eller hyra och att Kalmar kommun ger avslag på avslag när de ansöker om försörjningsstöd.

– Det känns som vi som hjälper ungdomarna blir dumförklarade. Det är rena löjet. Socialförvaltningen skyller på att ungdomarna inte sökt studielån. Det är klart att de har. Men CSN har en eftersläpning, det tar flera månader. Kommunen har en möjlighet att gå in snabbare, säger Stefan Halldorf.

Det är flera personer i Kalmar kommun som de senaste åren ideellt gett tak överhuvudet och mat på bordet för ungdomar som förlorat både dagersättning och bostad i väntan på gymnasielagen. Men nu när ungdomarna fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de kommunens ansvar, menar undertecknarna.

”Vi har hjälpt till av medmänsklighet. Att mötas av kommentarer och beslutsformuleringar om att eftersom ungdomarna tidigare bott gratis ska ingen hyra kunna krävas nu är ett svek både mot vår hjälpinsats och mot ungdomarna som blir kvar”, står det i uppropet.

– Det här är ungdomar som har uppehållstillstånd, som går i skolan. Totalt är det 19 personer. Tre har ”flytt” till Mörbylånga där de har fått hjälp, säger Jessica Rydell.

Undertecknarna, totalt 194 personer, kräver att Kalmar kommun tar ansvar, att de unga under 21 år får rätt till samma levnadsstandard som på HVB-hemmen och stödboende, och att ungdomarna får rätt till riksnormen och hyreskostnader precis som andra invånare.

– Jag har svårt att tänka att socialtjänsten kommer att göra en annan bedömning, men vi ger inte upp. Vi hoppas på det bästa. Annars tar vi nya tag, säger Jessica.

Ett stort antal överklagande har gjorts till förvaltningsrätten, men där är handläggningstiden just nu omkring åtta månader.