Inte nöjda med lamporna i Bergavik

Bergavik Artikeln publicerades
Lamporna stör grannarna till Bergaviks idrottsplats. Nu pågår olika försök för att få bukt med problemet.
Foto: Karin Asmundsson
Lamporna stör grannarna till Bergaviks idrottsplats. Nu pågår olika försök för att få bukt med problemet.

Lamporna på Bergaviks idrottsplats stör grannarna. Nu pågår olika tester. Men det kan sluta med att kommunen måste beställa helt nya armaturer.

– Vi är inte nöjda, säger P-O Johansson, verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Det tog tid innan den nya konstgräsplanen fick belysning. När lamporna väl om på plats gick de inte att använda för det saknades el.

När elen väl dragits fram och planen kunde användas kvällstid var lamporna så starka att de närboende besväras av ljus rakt in i bostäderna.

– Det har varit svåra beräkningar. Det är höga armaturer, och det har blivit mer spritt ljus än vi räknat med. Nu ska vi försöka vinkla om belysningen, och vi jobbar också med andra åtgärder, säger P-O Johansson.

Om det slutar med att nya armaturer ska beställas är det nio veckors leveranstid på dem.

– Det blir kostnadsneutralt. Vi kan återanvända de här armaturerna på andra idrottsplatser.

Han konstaterar att idrottsplatser nog helst borde ligga i naturen, långt från bostäder.

– Vi har inte haft ett enda klagomål från Gasten eller Södra Utmarken.