Kalmarsundsdansarna

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarsundsdansarna genomförde sitt årsmöte den 27 januari.

Genomgång av verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2018 gjordes samt val av styrelse och övriga ledare/ansvariga. Till ordförande valdes Paul Lindgren. Arbetsplan för 2019 är framtagen, där förutom de vanliga danskvällarna också bland annat finns en resa inplanerad. Föreningen bjöd på sedvanlig semla till kaffet.