KDK vill se bättre insatser mot hedersförtryck

Kalmar län Artikeln publicerades

KD-kvinnorna i Kalmar län slår ett slag för att alla tjejer och killar ska få leva sitt liv fritt utan hedersförtryck. Ett flertal frågor har gått ut till länets kommuner, bara fem svarade.

Gudrun Brunegård, ordförande för KDK, slår ett slag för ungas rättigheter.
Foto: Lotta Zaar
Gudrun Brunegård, ordförande för KDK, slår ett slag för ungas rättigheter.

Föreningen KDK (Krisdemokratiska kvinnoförbundet) skickade i december ut tre frågor till samtliga kommuner i länet.

– Det handlar om att upptäcka och förebygga bortgifte och könsstympning i hederskulturer. Alla tjejer, och killar och för den delen, ska ha friheten att välja hur de vill leva sitt liv, säger Gudrun Brunegård, ordförande i KDK i Kalmar län.

Det KDK ville veta var om det finns någon handlingsplan, hur kommunerna arbetar förebyggande och vad de gör om de får kännedom om någon utsatts för bortgifte eller könsstympning. Fem av tolv kommuner svarade alltså på frågorna.

– Jag är lite besviken. Enligt kommunallagen ska man dessutom svara utan dröjsmål när det kommer frågor, säger Brunegård.

– Det är viktigt att vi är tydliga i de här frågorna. Att de som jobbar i skola och socialtjänst vet vad de ska göra, och att de killar och tjejer som kommer hit vet vilka rättigheter de har.

Gudrun Brunegård ger ett exempel om en tjej på en skola i länet som hela tiden sprang på toaletten där det kom fram att hon utsatts för könsstympning som varit så oerhörd att hon bara kunde få ut några droppar kiss i taget.

– Har man kunskapen så kanske man bemöter en sådan tjej på ett annat sätt.

Av de fem kommuner som svarat, Vimmerby, Oskarshamn, Borgholm, Högsby och Västervik, så har alla en handlingsplan, alla har haft utbildningar och alla har rutiner för hur de gör om ett fall upptäcks.

– Det här är en aktuell fråga. Det är viktigt att vi berättar vilka rättigheter som finns i Sverige, att man kan få komma ifrån sin familj, att det finns skyddade boenden.

– Det pratas mycket om hedersvåld, men det krävs insatser på lokal nivå, att man sätter sig ner och kommer överens om hur man ska arbeta med de här frågorna. Varje barn ska veta vilka rättigheter de har.

Information är viktig, men också att den når ut där den behövs.

– De som kommer hit måste veta vilka lagar som gäller i Sverige, att om man utsätter en flicka för könsstympning i Sverige så ger det fängelse. Några av de som kommer hit är inte vana vid den svenska friheten, det är viktigt att samhället markerar och gör klart att det är svenska lagar som gäller.