KLS får slakta på mellandagarna

Sandås Artikeln publicerades
KLS Ugglarps slakteri i Kalmar har fått tillstånd att bedriva slakt och styckning den 26 och 28 december.
Foto: Mats Holmertz
KLS Ugglarps slakteri i Kalmar har fått tillstånd att bedriva slakt och styckning den 26 och 28 december.

Slakteriet KLS Ugglarps har fått tillstånd att bedriva extra slakt och styckning den 26 och 28 december samt den 4 januari. Men det får inte lukta för mycket.

KLS Ugglarps har behov av att utöka produktionen och ska slakta och stycka både nöt och gris under de aktuella dagarna.

Kalmar kommuns miljöskyddsinspektörer, som granskat ansökan, ser inget skäl till att neka företaget. Däremot konstateras att verksamheten kommer att bedrivas när många privatpersoner i närområdet är hemma. Därför betonar miljöskyddsinspektörerna att det är extra viktigt att slakteriet inte orsakar mer buller eller oönskade lukter än vad som normalt tillåts. Bland annat uppmanas slakteriet inte låta lastbilar stå på tomgång och se till att deras luktreducerande filter fungerar tillfredställande.