Kommunen diskuterar andra lösningar med Park Hermina

Stadsparken Artikeln publicerades
Stadsarkitekten har tittat på gamla bilder av Byttan.
Foto: Anders Johansson
Stadsarkitekten har tittat på gamla bilder av Byttan.

Stadsarkitekten har diskuterat lösningar på hur man kan göra med ett skärmtak. Mattias Adolfson (S) är inte heller emot ett väderskydd.

– Det var en rådgivning. Vi vill lyfta Anders blickar för husets värde. Sedan är det en fråga om hur man kan utforma terrassen med respekt för huset, förklarar Björn Strimfors.

– Som konstruktionen ser ut i dag så är det inte aktuellt att ha den kvar, säger Mattias Adolfson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

– Men det kan finnas skäl för ett väderskydd om han utformar den i samråd med stadsarkitekten och utgår från de värden som finns i området.

Det var i måndags som Björn Strimfors tillsammans med bygglovschefen Mikael Kaiser träffade Anders Hansson för att diskutera skärmtaket.

– Vi pratade om vad som var bra och vad som inte var bra, säger Strimfors.

Stadsarkitekten berättar att han inför mötet tittat på gamla bilder från restaurangverksamheten. Han menar att terrassen alltid varit en del av restaurangen och att det alltid funnits en uteservering.

Men nu handlar det om en överbyggd uteservering.

– Ja, skillnaden är taket. På gamla bilder har jag sett att man hade parasoll. Hur kan man fortsätta i den traditionen?

Strimfors poängterar flera gånger att respekten för huset är viktig, och att Stadsparken är en fantastisk plats.

Handlar det då om ett tak i alla fall?

– Han får fundera på hur man kan göra med respekt för platsen, säger Strimfors.

– Vi förstår att uteserveringen är viktig för att kunna bedriva verksamhet på Byttan, säger Adolfson.

– Det är jättetråkigt att det blivit så här och vi vill att Stadsparken ska vara en levande del av staden. Men vi vill att det ska bli rätt och gå rätt till.