Kommunen har tvingats hjälpa Humana med personal

Kalmar Artikeln publicerades
När Humana inte lyckas hitta personliga assistenter får Kalmar kommun rycka ut. Sedan årsskiftet har kommunens bemanningsjour sålt en heltidstjänst till bolaget.
Foto: Lotta Zaar
När Humana inte lyckas hitta personliga assistenter får Kalmar kommun rycka ut. Sedan årsskiftet har kommunens bemanningsjour sålt en heltidstjänst till bolaget.

Det privata assistansbolaget Humana är störst i Sverige, men i Kalmar kan de inte hitta tillräckligt med personal. Istället har de fått hyra in assistenter från kommunens bemanningspool.

Bolaget Humana har haft svårt att rekrytera personliga assistenter, något som bland annat drabbat Marina Olsson, som vi berättade om i måndagens tidning. Hennes döttrar vittnar om stor personalomsättning med unga vikarier utan varken utbildning och erfarenhet.

– Vikarier har varit 18- och 19-åringar som fortfarande bor hemma. Hur ska de kunna ta hand om en vuxen sjuk människa? undrade Malin Lindborg.

Maria och Malin Lindborg har gått ut offentligt för att uppmärksamma hur deras mamma Marina Olsson har påverkats av att kommunen privatiserade den personliga assistansen.
Maria och Malin Lindborg har gått ut offentligt för att uppmärksamma hur deras mamma Marina Olsson har påverkats av att kommunen privatiserade den personliga assistansen.

Socialchefen Cecilia Frid känner till att Humana har haft svårt att hitta personliga assistenter.

– Vi har haft en löpande dialog med Humana om att de har haft problem med rekrytering och bemanning. Jag vet att de jobbar för att lösa det.

Cecilia Frid beklagar att Marina Olsson och hennes döttrar tycker att hjälpen har blivit sämre efter privatiseringen.

– Det är tråkigt att de uppfattar att det blivit sämre.

En förklaring till missnöjet är att Marina Olsson fått mindre assistanstimmar än tidigare.

– Men lång tid innan övergången så anpassade vi många ärenden där vi såg att det ibland var fler timmar än beslutat. Vi minskade tiden till i nivå med besluten.

Samtidigt har socialchefen nåtts av missnöje med assistansen.

– Vi har fått in klagomål och oro från anhöriga.

Även Humana har hört av sig till kommunen för att få hjälp att hitta personal.

– Kommunen har det yttersta ansvaret att hjälpa alla assistansbolag. Vi har hjälpt Humana och andra bolag också ibland. Samtidigt är det en sista utväg, det är inte något som får sättas i system. Vi försäkrar oss om att de gör allt vad de kan för att bemanna ärendet.

Personalen har hämtats från kommunens bemanningspool.

– Sedan debiterar vi dem en timpenning för det.

Ersättningen på 300 kronor i timmen täcker kommunens normala timkostnad.

Cecilia Frid beskriver hur omfattande hjälpen till Humana har varit.

– Totalt är det fyra ärenden. I ett ärende har vi bemannat väldigt mycket, i de andra är det enstaka personal.

Det är särskilt under sommaren som kommunens personal har fått rycka in.

– Humana har haft svårt att rekrytera och vi har gått in med personal i avvaktan på att de ska göra det. Hela sommaren har vi bemannat det ärendet i väldigt stor utsträckning. I det ärendet hade vi också svårt att bemanna innan övergången. Det är ett komplicerat och komplext ärende.

Från januari och till 5 augusti beräknar Frid att kommunen lagt en heltidstjänst eller drygt 160 timmar i månaden på ärendet. För de andra ärendena handlar kommunens insats om totalt 90 timmar från januari fram till nu.

Kalmar kommun har inte bara använt bemanningsjouren för att klara Humanas uppdrag.

– Ibland finns behov att ta in personal som är van och bekant med ärendet. Då kan det vara personer som får jobba övertid eller kvalificerad övertid. Men merparten av timmarna har skötts av bemanningspoolens personal.

För att täcka kostnaderna för övertid tar kommunen betalt för två timmar istället för en.

– Det är enhetschefen för bemanningsservice som avgör om ersättningen inte täcker de kostnader vi har. I så fall debiterar vi dubbelt.

Fakta

Humana

Nästan 80 procent av Humanas intäkter kommer från verksamhet i Sverige, där Humana är den största aktören inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Humana har cirka 15 000 medarbetare i Norden som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Cirka 19 000 personer i Sverige är berättigade till personlig assistans. 1 800 av dem har valt Humana som utförare.

2018 uppgick rörelseintäkterna till 6,7 miljarder kronor. 40 procent av intäkterna kom från personlig assistans. Det är koncernens största enskilda affärsområde.

Kalmar kommun var den enda kommun där Humana vann entreprenad för personlig assistans under 2018.

Humanas största enskilda ägare är investeringsbolaget Impilo Care med 18,5 procent, som i sin tur placerar åt Tredje AP-fonden, TryghedsGruppen, och Goldman Sachs Asset Management.

”Humanas affärsidé och verksamhet handlar om att bidra till social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör nytta på riktigt varje dag. Vi hjälper människor till ett bättre liv. Men vi gör mer än så. Vi sparar årligen samhället stora skattepengar – 1 miljard kronor totalt i Norden 2018 – genom att våra tjänster kostar mindre än vad omsorgen skulle kostat när staten, kommuner och regioner erbjuder den själva,” skriver Rasmus Nerman som är Humanas vd och koncernchef.

Källa: Humana årsredovisning 2018

Visa mer...