Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot

Kalmar Artikeln publicerades
En grupp kristna asylsökande tvingades flytta från en asylförläggning i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av muslimska fundamentalister. Bilden är inte från det aktuella asylboendet.
Foto:ADAM IHSE / TT
En grupp kristna asylsökande tvingades flytta från en asylförläggning i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av muslimska fundamentalister. Bilden är inte från det aktuella asylboendet.

En grupp kristna asylsökande har tvingats flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län sedan de trakasserats och hotats av fundamentalistiska islamister.

Den kristna gruppen fruktade för sin egen säkerhet efter att det krävts att de skulle sluta bära kristna symboler, som kors runt halsen. De var inte heller välkomna in i gemensamma utrymmen, som köken när den aggressiva muslimska gruppen var där.

– De valde att på egen hand hitta ett annat boende, säger en person med god insyn i verksamheten, till vår tidning. De vågade inte vara kvar. Stämningen blev för hotfull. Och de fick ingen hjälp.

Mikael Lönngren i Högsby är ställföreträdande chef för Migrationsverkets verksamhet i Kalmar län. Han bekräftar att en grupp kristna asylsökande känt sig tvingade att flytta från ett asylboende efter konflikter med muslimska boende.

  – Det är självklart fullständigt oacceptabelt att något sådant sker, säger han. Vi ser mycket allvarligt på det här.

  – Hot som faller under brottsbalken är en polissak, men självklart finns ett ansvar hos oss. Vi kommer nu att göra informationsarbete på förläggningarna för att försöka se till att liknande inte händer igen.

  Mikael Lönngren betonar att det inte var Migrationsverket som beslutade att flytta den kristna gruppen. Det var ett beslut de fattade själva och de ordnade också boendet på egen hand.

  Det görs ingen uppdelning i etnicitet eller religion på Migrationsverkets förläggningar. Människor från olika sidor i en konflikt kan alltså hamna på samma boende.

  – Vi förutsätter att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer vårt lands lagar när de kommer hit, säger Mikael Lönngren.

  Han menar att det är så ont om platser för asylsökande att det skulle vara helt omöjligt att göra en uppdelning baserat på religiös övertygelse. Händelser som den aktuella händer inte ofta på förläggningarna, men tas på stort allvar av Migrationsverket, säger han.

  Få liknande händelser har rapporterats tidigare från svenska asylboenden. I Tyskland och Danmark har emellertid diskussionen varit mer livlig.

  I Tyskland har det krävts särskilda asylboenden för kristna.

  De kristna asylsökande i Sverige kommer främst från Syrien och Irak.

  De flesta asylsökande i Sverige kommer för närvarande från Syren, tio procent av landets befolkning är kristen. Någon registrering av religion sker inte hos Migrationsverket, om inte religionen anges som asylskäl.

  Förra året sökte 81 301 personer asyl i Sverige. En mycket stor majoritet kom från muslimska länder. 30 000 kom från Syrien, 11 000 från Eritrea, 5 000 från Somalia och 3 000 från Afghanistan, 8 000 var statslösa, oftast palestinier.

  Fler än två av tre asylsökande var män. 54 000 män ansökte om asyl, men bara 26 000 kvinnor.

  Fakta

  Migrationsverket i Kalmar län

  Migrationsverket har en mycket stor verksamhet i Kalmar län. På huvudkontoret i Högsby finns 60 anställda.

  Omkring 4 000 personer finns på olika asylboenden i länet. Länet är det område som tar emot flest asylsökande per invånare.

  Visa mer...