Landshövdingar vill stoppa storskaligt foderfiske i Östersjön

Kalmar län Artikeln publicerades

Stoppa det svenska storskaliga foderfisket i Östersjön. Det föreslår landshövdingarna i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Landshövdingarna i sydöstra Sverige vill stoppa foderfisket i Östersjön.
Foto: Daniel Nilsson / SvD / TT
Landshövdingarna i sydöstra Sverige vill stoppa foderfisket i Östersjön.

De menar att i ett nästa steg bör Sverige verka för ett stopp även för övriga länder.

Landshövdingarna, Anneli Hulthén, Sten Nordin och Thomas Carlzon, skriver till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att situationen är allvarlig, det finns uppenbara tecken på en obalans i Östersjön och fiskebestånden och fisket riskerar att slås ut.

Landshövdingarna har reagerat över HaV:s rapport om det storskaliga fisket på öppet hav och medieuppgifter som visar att detta fiske i fodersyfte i stor utsträckning felredovisar skarpsill som sill.

– Felrapporteringen kan leda till att alltför höga nivåer sätts på sillkvoterna. Yrkesfiskarna vid sydkusten har framfört att sillbestånden minskat markant i södra Östersjön. Det är ytterligare en varningssignal när den storskaliga foderfiskeflottan inte finner tillräckligt med sill för att fylla sina kvoter, säger Kalmar läns länsfiskekonsulent Tobias Borger i ett pressmeddelande.

Storskaligt fiske av sill riskerar att drabba bestånden av både sill och torsk, som har sill som stapelföda. Dessutom skadas försörjningsmöjligheterna för det småskaliga kustfisket. Landshövdingarna föreslår att det svenska storskaliga foderfisket begränsas geografiskt av försiktighetsskäl, och att Sverige bör inom EU-samarbetet verka för att samma begränsningar införs för övriga länders fiskare.