Länsmuseerna kräver höjda anslag av staten – annars blir det uppsägningar

Kalmar län Artikeln publicerades
Kalmar läns museum.
Kalmar läns museum.

Sveriges länsmuseer kräver i ett gemensamt upprop ökade statliga anslag. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar. Uppropet är undertecknat av 21 länsmuseumordföranden runt omkring i landet, däribland i Kalmar.

I uppropet, som publiceras i tidningen Metro idag, skriver länsmuseernas företrädare att staten anslagsuppräkning är otillräcklig och att detta ”är en fortsättning på en underfinansiering som pågått i många år. I närmare tjugo år har landets länsmuseer fått skära ned på sina verksamheter och tvingats se hur budgetarna har urholkats.”

– Vi är mycket bekymrade över framtiden. Får länsmuseerna inte bättre ekonomiska villkor kommer konsekvenserna bli kännbara för framför allt landets skolbarn. Framför oss ligger beslut om fortsatta uppsägningar, nedskärningar på antalet utställningar och på de pedagogiska verksamheterna som riktas till skolorna, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.