Länsstyrelsen utlyser två miljoner till tidiga integrationsinsatser

Kalmar län Artikeln publicerades
Syftet med tidiga insatser till asylsökande är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Syftet med tidiga insatser till asylsökande är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Idag bor 1 657 asylsökande i Kalmar län. Länsstyrelsen ser att det är viktigt att de har tillgång till undervisning i svenska, svensk arbetsmarknad, hälsa och samhällsorientering. Därför utlyser Länsstyrelsen två miljoner kronor till tidiga integrationsinsatser.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund. Kravet är att de sökande organisationerna ska erbjuda insatser som gör tiden för asylsökande mer meningsfull och skyndar på en eventuell framtida etablering.

Verksamheterna ska utföras inom följande områden: Kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt hälsa.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att tiden som asylsökande tas tillvara för att korta vägarna till en framtida etablering för de som får uppehållstillstånd.

– Det vi kunnat se i länet är att vi har ett högt deltagande av asylsökande på våra insatser. Även om vi idag inte kan se resultaten av att asylsökande tidigt får utbildning i svenska språket och svenska samhället kommer vi se dem på sikt. Nu ser vi fram emot att bidra med nya insatser för att ta tillvara asylsökandes drivkrafter och kompetenser, säger Cecilia Meydan integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Kalmar län.