Länsstyrelsen utreder Park Herminas bygge

Kalmar Artikeln publicerades
För att få fast stolparna till nybygget har det grävts vid Park Hermina. Detta uppskattas inte av länsstyrelsen då restaurangen ligger inom en större fornlämning.
Foto: Kalmar kommun
För att få fast stolparna till nybygget har det grävts vid Park Hermina. Detta uppskattas inte av länsstyrelsen då restaurangen ligger inom en större fornlämning.

Platsen där Park Hermina ligger är en fornlämning där man måste ha tillstånd för att gräva. Nu undersöker länsstyrelsen om Park Hermina eventuell gjort sig skyldigt till fornminnesbrott.

Östra Småland har varit i kontakt med Birgitta Eriksson som är enhetschef på kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen. Hon och hennes enhet har börjat titta på om allt har gått rätt till när Park Hermina grävt i marken för att sätta upp stolparna till skärmtaket som byggts.

– Park Hermina ligger i fornlämningen Gamla stan. Vi har konstaterat att de inte sökt tillstånd till markingrepp enligt kulturmiljölagen, säger Birgitta Eriksson.

Kulturmiljölagen reglerar bestämmelser om fornfynd och fornlämningar och det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

– Frågan är under utredningen och vi kommer ta ställning nästa vecka., säger Birgitta Eriksson.

Riksantikvarieämbetet skriver på sin hemsida att huvudprincipen är att länsstyrelsen alltid bör lämna in en åtalsanmälan vid misstanke om att ett fornminnesbrott har begåtts.

Örjan Molander som är chef på Kalmar länsmuseum är också kritisk till bygget.

– Själva byggnaden har stora kulturvärden, och det som har gjorts är helt oacceptabelt mot bakgrund av de värdena. Hade vi fått frågan innan hade vi definitivt sagt nej, säger Molander till Barometern.